منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 YELLOW ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
132
2 GREEN ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
132
3 RED ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
176
4 RED HG-3R2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3R2UDA-3mm Red Led-خودرنگ
224
5 GREEN HG-3G2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led-خودرنگ
224
6 BLUE SUPER ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED HG-3B4SCA
248
7 YELLOW HG-3Y2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3Y2UDA-3mm Yellow Led-خودرنگ
248
8 WHITE ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED HG-3W4SCYY
328
9 UV HG-5UV4PCA ال ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
524
10 RED HYUNDAI ال ای دی 3 میلیمتر
-
11 YELLOW SUPER ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED CHINA
-
12 GREEN SUPER ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED CHINA
-