منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 PIXEL 12mm LED/پیکسل انگشتی
2,625
2 PIXEL 12mm پیکسل انگشتی
2,625
3 COB 05W Warm LED/
11,319
4 COB 05W White LED/
11,319
5 COB 05W White 11,319
6 COB 05W Warm 11,319
7 L Wire LED/5 meter in one reel(3&5mm)
15,750
8 L Wire 5 meter in one reel(3&5mm)
15,750
9 06W Warm White 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 5730 -220ولت آفتابی
17,111
10 COB 10W Warm LED/
21,130
11 COB 10W White LED/
21,130
12 COB 10W White 21,130
13 COB 10W Warm 21,130
14 COB-1304-5000K CREE COB LED
37,733
15 COB-1304-2700K CREE COB LED
37,733
16 COB 30W Warm LED/
43,000
17 COB 30W White LED/
43,000
18 COB 30W Warm 43,000
19 COB 30W White 43,000
20 ریسه آرجی بی 220ولت توپی LED
49,056
21 ریسه آرجی بی 220ولت توپی 49,056
22 COB 30W Warm IRAN LED/Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
23 COB 30W White IRAN LED/Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
24 COB 30W White IRAN Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
25 COB 30W Warm IRAN Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
26 COB-1507-5000K CREE COB LED
54,340
27 COB-1507-3000K CREE COB LED
54,340
28 COB-1512-5000K CREE COB LED
63,395
29 COB-1512-3000K CREE COB LED
63,395
30 COB 50W Warm LED/
75,470
31 COB 50W Warm 75,470
32 ریسه مفتولی گیره دار 220 ولت LED
87,545
33 ریسه مفتولی گیره دار 220 ولت 87,545
34 COB-2520-5000K CREE COB LED
170,558
35 COB-2520-3000K CREE COB LED
170,558
36 COB 20W White ال ای دی مختلف
-
37 COB 20W Warm ال ای دی مختلف
-
38 COB 50W White ال ای دی مختلف
-
39 Backlight LG 32INCH LB-A ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
40 Backlight SAMSUNG 32INCH 9LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
41 Backlight LG 32INCH LN-B1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
42 Backlight LG 32INCH LN-A2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
43 Backlight SAMSUNG 32INCH-U-9LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
44 Backlight LG 32INCH LN-A1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
45 Backlight SAMSUNG 40INCH-U-13LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
46 03W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
47 03W WW 5730-mini ال ای دی مختلف
-
48 03W W 5730 ال ای دی مختلف
-
49 05W W 5730 ال ای دی مختلف
-
50 COB 05W W ال ای دی مختلف
-
51 06W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
52 06W W 5730 ال ای دی مختلف
-
53 07W W 5730 ال ای دی مختلف
-
54 06W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 2835 -220ولت مهتابی
-
55 06W WW 5730 220V ال ای دی مختلف
-
56 COB 05W WW ال ای دی مختلف
-
57 09W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
58 09W W 5730 ال ای دی مختلف
-
59 12W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
60 15W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
61 12W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت مهتابی
-
62 12W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت آفتابی
-
63 12W WW 5730 220V ال ای دی مختلف
-
64 COB 10W W ال ای دی مختلف
-
65 COB 10W WW ال ای دی مختلف
-
66 Backlight LG 42INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
67 Backlight LG 42INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
68 Backlight LG 42INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
69 Backlight LG 42INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
70 18W W 5730 10Cm ال ای دی مختلف
-
71 18W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
72 18W WW 5730 10Cm ال ای دی مختلف
-
73 18W WW 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
74 15W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت آفتابی
-
75 15W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت مهتابی
-
76 Backlight LG 47INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
77 Backlight LG 47INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
78 Backlight LG 47INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
79 Backlight LG 47INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
80 Backlight LG 50INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
81 Backlight LG 50INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
82 Backlight LG 50INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
83 Backlight LG 50INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
84 18W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت مهتابی
-
85 18W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت آفتابی
-
86 24W W 5730 ال ای دی مختلف
-
87 24W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
88 COB 70W White حلقوی
-
89 30W WW 5730 11Cm ال ای دی مختلف
-
90 30W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
91 30W W 5730 11Cm ال ای دی مختلف
-
92 30W W 5730 ال ای دی مختلف
-
93 COB 30W W ال ای دی مختلف
-
94 COB 30W WW ال ای دی مختلف
-
95 COB 30W W IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
-
96 COB 30W WW IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
-
97 COB 80W White حلقوی
-
98 Backlight SAMSUNG 40INCH-12LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
99 Backlight LG 32INCH LB-B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
100 COB 90W White حلقوی
-