منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 PIXEL 12mm ال ای دی مختلف پیکسل انگشتی
2,500
2 COB 05W White ال ای دی مختلف
10,780
3 COB 05W Warm ال ای دی مختلف
10,780
4 L Wire ال ای دی مختلف 5 meter in one reel(3&5mm)
15,000
5 06W Warm White 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 5730 -220ولت آفتابی
16,296
6 COB 10W White ال ای دی مختلف
20,124
7 COB 10W Warm ال ای دی مختلف
20,124
8 COB 30W White ال ای دی مختلف
31,248
9 COB-1304-5000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
35,936
10 COB-1304-2700K ال ای دی مختلف CREE COB LED
35,936
11 سیمی 5 م آفتابی 12ولت ال ای دی مختلف
37,376
12 COB 30W Warm ال ای دی مختلف
37,500
13 سیمی 5 م آفتابی+باطری ال ای دی مختلف
38,812
14 سیمی 5 م بنفش+باطری ال ای دی مختلف
38,812
15 سیمی 5 م صورتی+باطری ال ای دی مختلف
38,812
16 سیمی 5 م آبی+باطری ال ای دی مختلف
38,812
17 سیمی 5 م آفتابی یو اس بی ال ای دی مختلف
40,248
18 سیمی 5 م قرمز+باطری قلمی ال ای دی مختلف
40,248
19 سیمی 5 م آبی+باطری قلمی ال ای دی مختلف
40,248
20 سیمی5م آر جی بی+باطری قلمی ال ای دی مختلف
40,248
21 سیمی 5 م آفتابی+باطری قلمی ال ای دی مختلف
40,248
22 سیمی 5 م سبز+باطری ال ای دی مختلف
40,248
23 سیمی 10 م آفتابی ال ای دی مختلف
46,000
24 ریسه آرجی بی 220ولت توپی ال ای دی مختلف
46,720
25 COB 30W White IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
50,312
26 COB 30W Warm IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
50,312
27 سیمی 10 م سفید یو اس بی ال ای دی مختلف
50,312
28 COB-1507-5000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
51,752
29 COB-1507-3000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
51,752
30 سیمی 10 م آفتابی+باطری ال ای دی مختلف
57,500
31 COB-1512-5000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
60,376
32 COB-1512-3000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
60,376
33 COB 70W White ال ای دی مختلف حلقوی
64,688
34 COB 50W Warm ال ای دی مختلف
71,876
35 COB 80W White ال ای دی مختلف حلقوی
79,064
36 سیمی 10 م آر جی بی ال ای دی مختلف
83,376
37 ریسه مفتولی گیره دار 220 ولت ال ای دی مختلف
83,376
38 COB 90W White ال ای دی مختلف حلقوی
86,248
39 COB-2520-5000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
162,436
40 COB-2520-3000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
162,436
41 SUNLIGHT SPECTRUM LED LAMP 2*50W ال ای دی مختلف چراغ نور آفتابی مخصوص رشد گیاه 2*50 وات
176,812
42 SUNLIGHT SPECTRUM LED LAMP 1*50W ال ای دی مختلف چراغ نور آفتابی مخصوص رشد گیاه 1*50 وات
1,092,500
43 SUNLIGHT SPECTRUM LED LAMP4*50W ال ای دی مختلف چراغ نور آفتابی مخصوص رشد گیاه 4*50 وات
3,250,000
44 COB 20W White ال ای دی مختلف
-
45 COB 20W Warm ال ای دی مختلف
-
46 COB 50W White ال ای دی مختلف
-
47 Backlight LG 32INCH LB-A ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
48 Backlight SAMSUNG 32INCH 9LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
49 Backlight LG 32INCH LN-B1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
50 Backlight LG 32INCH LN-A2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
51 Backlight SAMSUNG 32INCH-U-9LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
52 Backlight LG 32INCH LN-A1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
53 Backlight SAMSUNG 40INCH-U-13LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
54 03W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
55 03W WW 5730-mini ال ای دی مختلف
-
56 03W W 5730 ال ای دی مختلف
-
57 05W W 5730 ال ای دی مختلف
-
58 COB 05W W ال ای دی مختلف
-
59 06W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
60 06W W 5730 ال ای دی مختلف
-
61 07W W 5730 ال ای دی مختلف
-
62 06W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 2835 -220ولت مهتابی
-
63 06W WW 5730 220V ال ای دی مختلف
-
64 COB 05W WW ال ای دی مختلف
-
65 09W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
66 09W W 5730 ال ای دی مختلف
-
67 12W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
68 15W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
69 12W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت مهتابی
-
70 12W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت آفتابی
-
71 12W WW 5730 220V ال ای دی مختلف
-
72 COB 10W W ال ای دی مختلف
-
73 COB 10W WW ال ای دی مختلف
-
74 Backlight LG 42INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
75 Backlight LG 42INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
76 Backlight LG 42INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
77 Backlight LG 42INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
78 18W W 5730 10Cm ال ای دی مختلف
-
79 18W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
80 18W WW 5730 10Cm ال ای دی مختلف
-
81 18W WW 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
82 15W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت آفتابی
-
83 15W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت مهتابی
-
84 Backlight LG 47INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
85 Backlight LG 47INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
86 Backlight LG 47INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
87 Backlight LG 47INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
88 Backlight LG 50INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
89 Backlight LG 50INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
90 Backlight LG 50INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
91 Backlight LG 50INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
92 18W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت مهتابی
-
93 18W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت آفتابی
-
94 24W W 5730 ال ای دی مختلف
-
95 24W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
96 30W WW 5730 11Cm ال ای دی مختلف
-
97 30W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
98 30W W 5730 11Cm ال ای دی مختلف
-
99 30W W 5730 ال ای دی مختلف
-
100 COB 30W W ال ای دی مختلف
-