منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WARM 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
2 YELLOW 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
3 RED 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
4 WHITE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
5 BLUE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
6 PINK 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,376
7 GREEN 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,376
8 RGB 3LED 5050 +IC ال ای دی بلاک
-
9 WARM W 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
-