منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 آند تک SEGMENT
2,499
2 کاتد تک SEGMENT
2,499
3 کاتد تک ریز SEGMENT
2,499
4 آند تک ریز SEGMENT 3191BH CA
2,499
5 آند دوبل SEGMENT
5,120
6 کاتد دوبل SEGMENT
5,120
7 آند تک آسانسوری سبز SEGMENT HD8P 815G
5,670
8 آسانسوری دونقطه SEGMENT
6,560
9 آند سه تایی SEGMENT
7,161
10 کاتد سه تایی SEGMENT
7,220
11 آند سه تایی ریز SEGMENT
7,875
12 کاتد چهارتایی SEGMENT
8,530
13 کاتد تک 1806 اورلایت SEGMENT GREEN ELS-1806GWB R 36*64mm
11,155
14 آند چهارتایی SEGMENT
11,453
15 OLED 0.66 Inch 23,940
16 oled 0.66 Inch IIC 39,375
17 OLED 0.49 Inch 39,375
18 OLED 0.49 Inch MODULE
-
19 oled 0.66 Inch IIC MODULE
-
20 LCD 2*16 + Keypad MODULE
64,999
21 4*20-BL-BLUE TS2040-1 B/W LCD
131,250
22 4*20-BL-GREEN TS2040-1 Y/G LCD
131,250
23 128*64-BL-BLUE LCD
308,440
24 128*64-BL-GREEN LCD
308,440
25 LCD 2*16 BLUE ال سي دي کاراکتری 2*16 بکلایت آبی
40,000
26 LCD 2*16 BLUE ال سي دي کاراکتری 2*16 بکلایت آبی
40,000
27 TOUCH 240*128 صفحه نمایش کریستال
-
28 2*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال TechStar
-
29 2*16-BL-GREEN ال سي دي 2در16-سبز
-
30 240*128-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
-
31 240*128-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
-
32 آند تک 44*31-15102 SEGMENT
-
33 آند تک 44*31-15011 SEGMENT
-
34 آند چهارتایی ساعتی سون سگمنت
-
35 OLED 0.49 Inch LCD
-
36 OLED 0.66 Inch LCD
-
37 OLED 0.66 Inch SPI ماژول
-
38 TOUCH 64*128 -
39 TOUCH 64*128 LCD
-