منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 YELLOW ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
132
2 GREEN ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
132
3 RED ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
176
4 LED WHITE 0805 نصب سطحی
180
5 LED WHITE 0603 نصب سطحی
180
6 WHITE LITE ON ال ای دی 5 میلیمتر
196
7 RED HG-3R2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3R2UDA-3mm Red Led-خودرنگ
224
8 GREEN HG-3G2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led-خودرنگ
224
9 YELLOW BVT ال ای دی 5 میلیمتر
248
10 BLUE SUPER ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED HG-3B4SCA
248
11 YELLOW HG-3Y2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3Y2UDA-3mm Yellow Led-خودرنگ
248
12 YELLOW HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی YELLOW HG-DTYY2UD-A-34-اوال
284
13 RED HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی RED HG-DTYR2UD-A-34-اوال
300
14 RED HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A خودرنگ
312
15 YELLOW HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A خودرنگ
312
16 GREEN HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A خودرنگ
312
17 WHITE ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED HG-3W4SCYY
328
18 LED RED HG 1206 نصب سطحی
336
19 YELLOW HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
356
20 RED HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
356
21 BLUE HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی BLUE HG-DTYB2SD-A-34-اوال
356
22 LED YELLOW HG 1206 نصب سطحی
364
23 LED WHITE HG 1206 نصب سطحی
364
24 LED BLUE HG 1206 نصب سطحی
364
25 LED GREEN HG 1206 نصب سطحی
364
26 Led Red 0805 نصب سطحی
376
27 LED BLUE 805 نصب سطحی
376
28 YELLOW HG-D-34 ال ای دی تخم مرغی YELLOW HG-DTYY2UD-D-34-اوال
388
29 RED HG-B-34 ال ای دی تخم مرغی RED HG-DTYR2UD-B-34-اوال CHINA CHIP
388
30 RED HG-B-34 ال ای دی تخم مرغی RED HG-DTYR2UD-B-34-اوال
388
31 GREEN HG SCA ال ای دی 5 میلیمتر
392
32 WARM W HG-A-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WARM HG-DTYNW2SD-A-34-DSJ-اوال
408
33 WHITE HG-A-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WHITE HG-DTYW2SD-A-34-DSJ-اوال
408
34 BLUE HG-C-34 ال ای دی تخم مرغی BLUE HG-DTYB2SD-C-34-اوال
424
35 LED RED 3528 HG نصب سطحی
436
36 WARM W HG-C-34 ال ای دی تخم مرغی WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-اوال
436
37 GREEN HG-B-34 ال ای دی تخم مرغی GREEN HG-DTYSG2SD-B-34-اوال
444
38 WARM W HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-DS-اوال
488
39 WHITE HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WHITE HG-DTYW2SD-C-34-DSJ-اوال
488
40 MANGO HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی FIRE HG-DTYHW2SD-C-34-DSJ-اوال
488
41 BLUE HG LGJY ال ای دی 5 میلیمتر
524
42 UV HG-5UV4PCA ال ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
524
43 CYAN HG-DWDN ال ای دی تخم مرغی CYAN HG-DTYBG4SDWDN-اوال
552
44 LED RGB HG 1206 نصب سطحی
606
45 LED YELLOW 1210 نصب سطحی
606
46 LED GREEN 1210 نصب سطحی
606
47 LED BLUE 1210 نصب سطحی
606
48 LED RED 1210 نصب سطحی
606
49 LED WHITE 1210 نصب سطحی
-
50 LED PINK 1210 نصب سطحی
606
51 PINK HG-YY ال ای دی تخم مرغی PINK HG-DTYP2SDWYY-اوال
632
52 YELLOW HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
656
53 RED HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
656
54 BLUE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL
656
55 WARM WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL
656
56 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10
656
57 WHITE HG-K-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WHITE HG-DTYW2SD-K-34-DSJ-اوال
684
58 اليدي 5 ميل سبز سوپر ال ای دی 5 میلیمتر HG-SBD5SG4SCHJ14 سبز سوپر هاي برايت
700
59 LED PINK 1206 نصب سطحی
727
60 RED ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14
788
61 GREEN ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL
788
62 YELLOW ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14
920
63 LED WHITE HG 5050 نصب سطحی
1,124
64 LED RED HG 5050 نصب سطحی
1,212
65 LED RGB HG 5050 نصب سطحی
1,752
66 PIXEL 12mm ال ای دی مختلف پیکسل انگشتی
2,500
67 آند تک ریز سون سگمنت Seven Segment 3191BH CA
2,752
68 کاتد تک ریز سون سگمنت
2,752
69 آند تک سون سگمنت
3,124
70 کاتد تک سون سگمنت
3,124
71 WARM 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
72 GREEN 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
73 WHITE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
74 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
75 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
76 YELLOW 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,752
77 PINK 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,752
78 تگ آر اف آی دی کارتی خ 125ک ماژول
3,752
79 WARM 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
80 YELLOW 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
81 RED 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
82 WHITE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
83 BLUE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
84 PINK 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,376
85 GREEN 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,376
86 کاتد دوبل سون سگمنت
4,876
87 آند دوبل سون سگمنت
4,876
88 تگ آر اف آی دی آویز خ/ن 125ک ماژول
5,624
89 لاجیک لول کانورتر 5 به 2.8 ولت-ABn112Fu ماژول
5,700
90 لاجیک لول کانورتر 5 به 3.3 ولت-ABn111Fu ماژول
5,700
91 آسانسوری دونقطه سون سگمنت
6,248
92 تگ آر اف آی دی آویز خ 125ک ماژول
6,248
93 آند تک آسانسوری سبز سون سگمنت HD8P 815G
6,248
94 کاتد سه تایی سون سگمنت
6,876
95 آند سه تایی سون سگمنت
6,876
96 آند سه تایی ریز سون سگمنت
7,500
97 کاتد چهارتایی سون سگمنت
8,124
98 آند چهارتایی سون سگمنت
8,124
99 آند تک 44*31-15102 سون سگمنت
8,124
100 میکروفون با آمپلی فایر 393 ماژول
10,000