منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 5.5*5.5 6 Pin کلید
756
2 راکر ریز 0-1 کلید/دو پین - دو حالت ریز
1,147
3 8.5*8.5 6Pin کلید
1,310
4 کشویی 3پین 2حالت بزرگ کلید
1,508
5 کشویی 3پین 2حالت کوچک کلید
1,508
6 کشویی 3پین 2حالت متوسط کلید
1,508
7 کشویی 4پین 3حالت بزرگ کلید
1,508
8 کشویی 4پین 3حالت کوچک کلید
1,508
9 کشویی 4پین 3حالت متوسط کلید
1,508
10 کشویی 6پین 2حالت متوسط کلید
1,508
11 کشویی نصب سطحی کلید
1,508
12 راکر ریز 1-0-1 کلید/سه پین - سه حالت ریز
2,230
13 راکر 0-1 دو پایه فرانسوی کلید
2,264
14 راکر 0-1 سه پایه فرانسوی کلید
2,264
15 راکر 0-1 دو پایه کلید
2,625
16 راکر 0-1 سه پایه کلید
2,717
17 تایوانی گرد کلید
3,020
18 راکر 1-0-1 سه پایه کلید
3,020
19 کشویی 8پین 2حالت بزرگ کلید
3,020
20 مربع ال ای دی دار کلید
3,020
21 راکر گرد 0-1 کلید
3,545
22 راکر 0-1 دو پایه بزرگ فرانسوی کلید
3,772
23 راکر 0-1 چهار پایه کلید
3,940
24 راکر چراغدار کوچک سفید کلید/پاکستانی
3,940
25 راکر گرد 1-0-1 کلید
4,330
26 چکشی 2پFUJISOKU کلید
4,528
27 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح كليد قرمز
4,822
28 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح کلید
4,822
29 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح آبی
4,822
30 چکشی 3پ 3ح سر قرمز کلید
5,250
31 راکر چراغدار کوچک چهار پین کلید
5,250
32 چکشی 3پ 2ح سر قرمز کلید
5,284
33 راکر باریک 1-0-1 کلید
5,284
34 6پین قرمز کلید
5,347
35 راکر چراغدار گرد کلید
5,510
36 راکر چراغدار باریک کلید
5,905
37 طلق گرافیت کیبورد تلفن متفرقه
6,560
38 کلید جیوه ای 6,560
39 کیبورد استوک 6,560
40 طلق گرافیت کیبورد تلفن 6,560
41 کلید جیوه ای متفرقه
6,560
42 کیبورد استوک متفرقه
6,560
43 چکشی 3پ 2ح قهوه ای کلید
6,560
44 چکشی 3پ 3ح قهوه ای کلید
6,560
45 راکر چراغدار بزرگ کلید
9,845
46 چکشی 3 حالت 6 پین کلید
10,374
47 راکر چراغدار باریک دوبل کلید
10,500
48 کیبورد 4*4 لمسی متفرقه
15,750
49 چکشی 6پ 3ح مشکی بزرگ کلید
18,866
50 کلید کولر هوشمند سگالینو متفرقه
-
51 کیبورد 3*4 لمسی متفرقه
-
52 کلید پاور متفرقه
-