منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 پین فیوز متفرقه
328
2 پین فیوز 328
3 01A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
4 02A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
5 03.15A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
6 03A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
7 04A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
8 05A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
9 06A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
10 07A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
11 08A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
12 10A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
13 15A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
14 20A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
15 500mA-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
16 04A-F-30mm Dip/فیوز شیشه ای 30 میل
655
17 04A-F-30mm بزرگ
655
18 01A-SMD-1206 Smd/فیوز 1 آمپر 1206
853
19 03A-SMD-1206 Smd/فیوز 3 آمپر 1206
853
20 05A-SMD-1206 Smd/فیوز 5 آمپر 1206
853
21 01A-F-12mm 1,050
22 04A-F-30mm فیوز
1,145
23 02A-F-12mm 1,772
24 02A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,785
25 03A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,785
26 02A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل تاخیری
1,785
27 03A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل تاخیری
1,785
28 جافیوزی درب دار ترک متفرقه
2,230
29 04A-F-G-20MM Dip/فیوز سرامیکی 20 میل آلمانی
2,625
30 06.3A-F-G-20MM Dip/فیوز سرامیکی 20 میل آلمانی
2,625
31 جافیوزی سماوری کوچک درجه یک
4,990
32 فیوز حرارتی 120 درجه متفرقه
5,250
33 فیوز حرارتی 142 درجه متفرقه
5,250
34 فیوز حرارتی 192 درجه متفرقه
5,250
35 فیوز حرارتی 216 درجه متفرقه
5,250
36 فیوز حرارتی 240 درجه متفرقه
5,250
37 فیوز حرارتی 70 درجه متفرقه
5,250
38 فیوز حرارتی 73 درجه متفرقه
5,250
39 فیوز حرارتی 90 درجه متفرقه
5,250
40 POWER M With Fuse 9,845
41 POWER M With Fuse JACK
9,845
42 02A-SMD-1206 Smd/فیوز 2 آمپر 1206
-
43 IIجافیوزی سماوری کوچک متفرقه
-
44 01A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
-
45 جافیوزی درب دار چینی متفرقه
-
46 02A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
-