منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 قطعکن تلفنی سوییچ بدون روکش فلزی
2,124
2 BT66-PR آی سی زنگ تلفن
3,848
3 طلق گرافیت کیبورد تلفن متفرقه
6,248
4 حفاظ فن 12*12 فن
10,000
5 4*4 12V فن FAN [04*04*01]-12V-0.1A
21,248
6 5*5 12V 0.12A NMB II فن FAN [05*05*01] 12V 0.12A NMB II
25,000
7 حفاظ فن 20*20 فن
27,500
8 5*5 12V فن FAN [05*05*01] 12V 0.12A
27,500
9 5*5 12V 1.26W SUNON فن FAN [05*05*01] 12V 1.26W SUNON STOCK
27,500
10 4*4 12V فن Niadec & Blue
31,000
11 8*8 12V BL NMB فن FAN [08*08] 12V NMB BL بدون برچسب
40,000
12 8*8 12V 0.41A SL DELTA فن FAN [08*08] 12V 0.41A SL DELTA
40,000
13 3*3 12V NMB فن FAN[30*30*10] 12V 0.10A NMB
43,752
14 6*6*2 12V 0.16A AVC فن FAN [06*06*01] 12V 0.16A AVC BL
47,500
15 6*6*2 12V DELTA 0.40A فن FAN [06*06*02] 12V 0.40A DELTA
47,500
16 6*6*2 12V NIADEC 0.11A فن FAN [06*06*02] 12V 0.11A NIADEC
47,500
17 8*8 24V 0.18A HSY فن FAN [08*08*01] 24V 0.18A HSY
52,500
18 12*12 12V SL DELTA فن FAN [12*12*2]-12V-0.24A-CHN BRUSHLESS SL
56,248
19 12*12 12V YAKOO فن FAN [12*12*1.5]-12V-0.18A YAKOO
60,000
20 4*4*2 12V 0.81A STOCK 3 JET فن JET [04*04*02] 12V 0.81A STOCK 3PCs
60,000
21 4*4*2 12V 0.32A T&T JET فن JET [04*04*02] 12V 0.32A T&T
60,000
22 6*6*2 35V MINEBEA 0.05A فن FAN [06*06*02] 35V 0.05A MINEBEA
62,500
23 4*4*2 12V 5.6W SUNON JET فن JET [04*04*02] 12V 5.6W SUNON
62,500
24 5*5 5V 0.12A لپتاپی فن FAN [05*05*01] 5V 0.12A Lap Top
62,500
25 8*8 12V BL NMB فن
67,500
26 12*12 12V SL DELTA فن BUSH-12V-0.04A-BRUSHLESS-CHN
80,000
27 12*12 12V YAKOO فن BUSH-12V-0.18A-BRUSHLESS-CHN
80,000
28 12*12 12V BL CHEIFLY فن FAN [12*12*3] 12V 0.25A BL CHINA
81,248
29 8*8 24V 0.2A NMB فن FAN [08*08] 24V 0.2A NMB
81,248
30 4*4*2.7 12V 7.9W AVC JET فن JET [4*4*2.7] 12V 7.9W BL AVC
85,000
31 9*9 24V 0.2A BL NMB فن FAN [09*09] 24V 0.2A NMB
93,752
32 12*12*2.5 12V RASA 0.24A فن JET [12*12*2.5] 12V BLUE+/BLACK-
100,000
33 9*9 220V BL-NONAME فن FAN [09*09*02] 220V AC BL
100,000
34 آچار پرس تلفن پروسکیت 393 ابزار
100,000
35 9*9 220V SL-SUNON فن AC 220V BUSH FAN 09*09*02-CHN
106,248
36 12*12 24V BL Brushless فن
109,091
37 12*12 12V BL CHEIFLY فن CHIEFLY-BALL BEARING-12V-0.25A-CHINA
117,500
38 12*12*2.5 12V RASA 0.24A فن
125,000
39 12*12 220V BL-Sunon فن FAN [12*12*03]-220V-0.14A BL SUNON
137,500
40 9*9 220V BL-NONAME فن AC 220V BALLBEARING FAN 09*09*02-CHN
167,500
41 9*9 220V BL-NONAME فن
169,697
42 9*9 220V BL-SUNON فن
169,697
43 9*9 220V BL-SUNON فن AC 220V BALLBEARING FAN 09*09*02-CHN
175,000
44 8*8*4 12V 1.36A DELTA JET فن JET [08*08*40]-12V-1.36A DELTA
200,000
45 12*12 220V BL-Sunon فن
208,752
46 12*12 24V BL Brushless فن FAN [12*12*02] 24V 0.5A BL METAL
237,500
47 15*15 220V 0.22A BL گرد فن FAN [15*15*05]-220V-0.22A گرد
287,500
48 15*17 220V BL فن FAN [15*17*05] 220V BL
350,000
49 20*20 220V 0.38A مربع فن FAN [20*20*05] 220V 0.38A
462,500
50 20*20 220V گرد فن FAN [20*20*05] 220V گرد
462,500
51 15*17 220V BL فن
550,000
52 5*5 12V 0.12A NMB II فن FAN [05*05*01] 12V 0.12A NMB
760,000,000
53 8*8 24V فن
-
54 12*12 12V BL Brushless فن
-
55 12*12 12V BL AVC فن
-
56 12*12 220V BL-ComWealth فن
-
57 9*9 220V SL-Tidar فن
-
58 9*9 24V فن
-
59 اسفنج نسوز متوسط متفرقه
-
60 12*12 12V BL SanAce فن FAN [12*12] 12V 0.31A BL SANACE-120
-
61 4*4 12V Turbo-St فن
-
62 8*8 12V Deftness فن
-
63 4*4*2.8 SanAce40 7.2W Jet فن
-
64 حفاظ فن 06*06 فن
-
65 حفاظ فن 05*05 فن
-
66 12*12 24V فن
-
67 4*4 24V فن
-
68 6*6*2.5 24V NMB 0.16A فن
-
69 12*12 220V SL فن
-
70 حفاظ فن 08*08 فن
-
71 حفاظ فن 09*09 فن
-
72 12*12 12V SL SanAce 25 فن FAN [12*12*02] 12V 0.14A SANACE-25
-
73 9*9 12V BL NMB فن
-
74 9*9 220V BL-SUNON فن FAN [09*09*02] 220V AC BL
-
75 9*9 12V 0.19A SL HENG SHAN فن FAN [09*09] 12V 0.19A SL HENG SHAN
-
76 اسفنج صابونی متفرقه
-
77 اسفنج نسوز کوچک متفرقه
-
78 قطعکن تلفنی فلزی شاسي
-
79 8*8 12V BL SUNON فن
-
80 5*5 12V فن برچسب قرمز و آبی
-
81 5*5 12V فن
-
82 9*9 12V-SL-HENG SHAN فن DC BUSH FAN 12V 0.19A-09*09*02-CHN
-
83 8*8 12V فن DELTA
-
84 8*8 12V DELTA 0.4A فن DELTA
-
85 8*8 24V BL NMB فن
-
86 6*6*2.5-12V DELTA 0.40A فن
-
87 6*6*2.5-12V NIADEC 0.11A فن
-
88 8*8 12V NMB فن
-
89 5*5 5V 0.12A حلزونی فن
-
90 5*5 5V 0.12A حلزونی فن لپ تاپی
-
91 6*6*2.5-35V MINEBEA 0.05A فن
-
92 4*4*1.9 T&T 3.8W Jet فن 4*4*1.9 - T&T
-
93 4*4*2.7 SunOn 5.6W Jet فن 4*4*2.7 - SUNON سبز
-
94 4*4*2.8 12V STOCK Jet فن SUNON-AVC-NMB-6W
-
95 4*4*2.7 AVC 7.9W BL Jet فن JETFAN 4*4 TAIWAN
-
96 9*9 24V BL NMB فن DC BRUSHLESS BALL BEARING FAN 24V 0.2A-09*09*02-CHN
-
97 12*12 12V SL SanAce فن
-
98 12*12 12V SL SanAce فن SAN ACE 120-12V-0.31A-EP=090927P-PHILIPIN
-
99 12*12 12V BL SanAce فن SAN ACE 120-SAN-BALL BEARING-12V-PHILIPIN
-
100 8*8*4 12V 1.35A DELTA--15.6W Jet فن 8*8*4 - دو دور
-