منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 LED WHITE HG 1206 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1206
227
2 LED WHITE HG 5050 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 5050
756
3 آند تک SEGMENT
2,499
4 کاتد تک SEGMENT
2,499
5 کاتد تک ریز SEGMENT
2,499
6 آند تک ریز SEGMENT 3191BH CA
2,499
7 آند دوبل SEGMENT
5,120
8 کاتد دوبل SEGMENT
5,120
9 آند تک آسانسوری سبز SEGMENT HD8P 815G
5,670
10 آسانسوری دونقطه SEGMENT
6,560
11 آند سه تایی SEGMENT
7,161
12 کاتد سه تایی SEGMENT
7,220
13 آند سه تایی ریز SEGMENT
7,875
14 کاتد چهارتایی SEGMENT
8,530
15 کاتد تک 1806 اورلایت SEGMENT GREEN ELS-1806GWB R 36*64mm
11,155
16 آند چهارتایی SEGMENT
11,453
17 OLED 0.66 Inch 23,940
18 oled 0.66 Inch IIC 39,375
19 OLED 0.49 Inch 39,375
20 OLED 0.49 Inch MODULE
-
21 oled 0.66 Inch IIC MODULE
-
22 LCD 2*16 + Keypad MODULE
64,999
23 4*20-BL-BLUE TS2040-1 B/W LCD
131,250
24 4*20-BL-GREEN TS2040-1 Y/G LCD
131,250
25 128*64-BL-BLUE LCD
308,440
26 128*64-BL-GREEN LCD
308,440
27 LCD 2*16 BLUE ال سي دي کاراکتری 2*16 بکلایت آبی
40,000
28 LCD 2*16 BLUE ال سي دي کاراکتری 2*16 بکلایت آبی
40,000
29 TOUCH 240*128 صفحه نمایش کریستال
-
30 2*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال TechStar
-
31 2*16-BL-GREEN ال سي دي 2در16-سبز
-
32 240*128-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
-
33 240*128-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
-
34 آند تک 44*31-15102 SEGMENT
-
35 آند تک 44*31-15011 SEGMENT
-
36 آند چهارتایی ساعتی سون سگمنت
-
37 OLED 0.49 Inch LCD
-
38 OLED 0.66 Inch LCD
-
39 0.49 Inch oled
-
40 0.66 Inch oled
-
41 OLED 0.66 Inch SPI ماژول
-
42 TOUCH 64*128 -
43 TOUCH 64*128 LCD
-