منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 FLAT 10P کابل نواری خاکستری
5,905
2 FLAT 10P COLORED کابل نواری رنگی
6,560
3 FLAT 14P کابل نواری خاکستری
8,270
4 FLAT 16P کابل نواری خاکستری
9,450
5 سیم برق پخشی متفرقه
9,597
6 سیم برق پخشی 9,597
7 FLAT 15P COLORED کابل نواری رنگی
9,845
8 FLAT 16P COLORED کابل نواری رنگی
10,500
9 FLAT 20P کابل نواری خاکستری
11,810
10 FLAT 24P کابل نواری خاکستری
14,175
11 FLAT 40P کابل نواری خاکستری
23,625
12 FLAT 64P کابل نواری خاکستری
37,800
13 POWER کابل پاور کامپیوتر درجه یک
43,310
14 سیم برد بورد تایوان یک دسته سیم مخصوص در طولهای مختف
28,000
15 سیم برد بورد نواری ماده به ماده متفرقه-هر دسته 20 عدد طول 30 سانتی متر
30,000
16 سیم برد بورد نواری نر به ماده متفرقه-هر دسته 20 عدد طول 30 سانتی متر
30,000
17 سیم برد بورد نواری نر به نر متفرقه-هر دسته 40 عدد طول 30 سانتی متر
30,000
18 USB A سیم وکابل کابل افزایش طول USB نری به مادگی A
-
19 FLAT 60P سیم وکابل
-
20 FLAT 26P سیم وکابل
-
21 FLAT 34P سیم وکابل
-
22 FLAT 50P سیم وکابل
-
23 سیم شیلد 3رشته سیم وکابل
-
24 24AWG سیم وکابل
-
25 Coaxial 75E سیم وکابل
-
26 سیم شیلد 3 رشته سیم وکابل
-
27 چهار رشته سیم وکابل
-
28 سیم لاکی 0.25 سیم وکابل
-
29 کابل 12 رشته شیلد و فویل سیم وکابل
-
30 دو زوج سیم وکابل
-
31 2*0.5 سیم وکابل
-
32 سیم دوشاخ دار متفرقه
-