منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون متفرقه
160
2 سر تاکت سوییچ امرون 160
3 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م 260
4 4PIN-6*6*4.3 0.8mm DIP 4P 6*6
260
5 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م شاسی دام سوییچ
260
6 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م DOME SWITCH
370
7 دام سوییچ چهارگوش 10 م م DOME SWITCH
395
8 5.5*5.5 6 Pin کلید
756
9 راکر ریز 0-1 1,147
10 راکر ریز 0-1 کلید/دو پین - دو حالت ریز
1,147
11 8.5*8.5 6Pin کلید
1,310
12 8.5*8.5 6Pin 1,445
13 8.5*8.5 6Pin شاسی
1,445
14 کوچک دسته کوتاه میکرو سوییچ/مشکی/سفید 2 آمپری
1,445
15 کشویی 3پین 2حالت بزرگ زرد
1,508
16 کشویی 6پین 2حالت متوسط متوسط
1,508
17 کشویی نصب سطحی 1,508
18 کشویی 4پین 3حالت کوچک استیل
1,508
19 کشویی 4پین 3حالت متوسط مشکی
1,508
20 کشویی 4پین 3حالت بزرگ استیل 90درجه
1,508
21 کشویی 3پین 2حالت کوچک استیل
1,508
22 کشویی 3پین 2حالت متوسط مشکی
1,508
23 کشویی 3پین 2حالت بزرگ کلید
1,508
24 کشویی 3پین 2حالت کوچک کلید
1,508
25 کشویی 3پین 2حالت متوسط کلید
1,508
26 کشویی 4پین 3حالت بزرگ کلید
1,508
27 کشویی 4پین 3حالت کوچک کلید
1,508
28 کشویی 4پین 3حالت متوسط کلید
1,508
29 کشویی 6پین 2حالت متوسط کلید
1,508
30 کشویی نصب سطحی کلید
1,508
31 تاکت سوییچ الیدی دار TACT SWITCH
1,705
32 تاکت سوییچ الیدی دار 1,705
33 فشاری ال ای دی خور 2,230
34 راکر ریز 1-0-1 2,230
35 راکر ریز 1-0-1 کلید/سه پین - سه حالت ریز
2,230
36 فشاری ال ای دی خور شاسی
2,230
37 قطعکن تلفنی بدون روکش فلزی
2,230
38 راکر 0-1 دو پایه فرانسوی 2,264
39 راکر 0-1 سه پایه فرانسوی 2,264
40 راکر 0-1 دو پایه فرانسوی کلید
2,264
41 راکر 0-1 سه پایه فرانسوی کلید
2,264
42 راکر 0-1 دو پایه 2,625
43 راکر 0-1 دو پایه کلید
2,625
44 دیپ سوییچ 1 پین Dip switch 01 pin
2,625
45 دیپ سوییچ 2 پین Dip switch 02 pin
2,625
46 راکر 0-1 سه پایه 2,717
47 راکر 0-1 سه پایه کلید
2,717
48 دیپ سوییچ 3 پین Dip switch 03 pin
2,755
49 قطعکن پانافون متفرقه
2,940
50 قطعکن تلفنی فلزی شاسي
3,003
51 کشویی 8پین 2حالت بزرگ استیل ژاپن
3,020
52 راکر 1-0-1 سه پایه 3,020
53 مربع ال ای دی دار 3,020
54 تایوانی گرد کلید
3,020
55 راکر 1-0-1 سه پایه کلید
3,020
56 کشویی 8پین 2حالت بزرگ کلید
3,020
57 مربع ال ای دی دار کلید
3,020
58 دیپ سوییچ 4 پین Dip switch 04 pin
3,020
59 تایوانی گرد ف
3,020
60 گرد کوچک شاسی
3,280
61 دیپ سوییچ 5 پین Dip switch 05 pin
3,280
62 گرد کوچک 3,280
63 تایوانی گرد بلند سر قرمز
3,545
64 راکر گرد 0-1 دو پین - دو حالت
3,545
65 راکر گرد 0-1 کلید
3,545
66 تایوانی شاسی قرمز بزرگ
3,545
67 دیپ سوییچ 6 پین Dip switch 06 pin
3,545
68 راکر 0-1 دو پایه بزرگ فرانسوی 3,772
69 راکر 0-1 دو پایه بزرگ فرانسوی کلید
3,772
70 دیپ سوییچ 7 پین Dip switch 07 pin
3,805
71 راکر چراغدار کوچک سفید پاکستانی
3,940
72 راکر 0-1 چهار پایه 3,940
73 راکر 0-1 چهار پایه کلید
3,940
74 راکر چراغدار کوچک سفید کلید/پاکستانی
3,940
75 دیپ سوییچ 8 پین Dip switch 08 pin
3,940
76 فلزی کوچک قرمز و مشکی
4,175
77 فلزی کوچک شاسی
4,175
78 راکر گرد 1-0-1 سه پین سه حالت
4,330
79 راکر گرد 1-0-1 کلید
4,330
80 چکشی 2پFUJISOKU 4,528
81 چکشی 2پFUJISOKU کلید
4,528
82 متوسط دسته بلند میکرو سوییچ/QY-CHN دسته 40 م م-3A
4,595
83 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح كليد قرمز
4,822
84 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح کلید
4,822
85 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح آبی
4,822
86 چکشی 5,250
87 راکر چراغدار کوچک چهار پین 5,250
88 چکشی 3پ 3ح سر قرمز 5,250
89 چکشی 3پ 3ح سر قرمز کلید
5,250
90 راکر چراغدار کوچک چهار پین کلید
5,250
91 چکشی شاسی چکشی
5,250
92 راکر باریک 1-0-1 5,284
93 چکشی 3پ 2ح سر قرمز 5,284
94 چکشی 3پ 2ح سر قرمز کلید
5,284
95 راکر باریک 1-0-1 کلید
5,284
96 6پین قرمز کلید
5,347
97 6پین قرمز ف
5,347
98 راکر چراغدار گرد 5,510
99 راکر چراغدار گرد کلید
5,510
100 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م
5,775