منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون متفرقه
152
2 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م شاسي
248
3 دام سوییچ چهارگوش 10 م م سوییچ DOME SWITCH 10mm
376
4 5.5*5.5 6 Pin كليد ف
720
5 8.5*8.5 6Pin سوییچ
1,124
6 راکر ریز 0-1 كليد
1,248
7 کشویی 3پین 2حالت بزرگ كليد زرد
1,436
8 کشویی 6پین 2حالت متوسط كليد متوسط
1,436
9 کشویی نصب سطحی كليد
1,436
10 کشویی 4پین 3حالت کوچک كليد استیل
1,436
11 کشویی 4پین 3حالت متوسط كليد مشکی
1,436
12 کشویی 4پین 3حالت بزرگ كليد استیل 90درجه
1,436
13 کشویی 3پین 2حالت کوچک كليد استیل
1,436
14 کشویی 3پین 2حالت متوسط كليد مشکی
1,436
15 تاکت سوییچ الیدی دار tact switch
1,624
16 فشاری ال ای دی خور سوییچ
2,124
17 راکر ریز 1-0-1 كليد
2,124
18 قطعکن تلفنی سوییچ بدون روکش فلزی
2,124
19 راکر 0-1 دو پایه فرانسوی كليد
2,156
20 راکر 0-1 سه پایه فرانسوی كليد
2,156
21 6پین قرمز كليد ف
2,156
22 راکر 0-1 دو پایه كليد
2,500
23 دیپ سوییچ 1 پین سوییچ Dip switch 01 pin
2,500
24 دیپ سوییچ 2 پین سوییچ Dip switch 02 pin
2,500
25 راکر 0-1 سه پایه كليد
2,588
26 دیپ سوییچ 3 پین سوییچ Dip switch 03 pin
2,624
27 کشویی 8پین 2حالت بزرگ كليد استیل ژاپن
2,876
28 راکر 1-0-1 سه پایه كليد
2,876
29 مربع ال ای دی دار كليد
2,876
30 دیپ سوییچ 4 پین سوییچ Dip switch 04 pin
2,876
31 تایوانی گرد كليد ف
2,876
32 دیپ سوییچ 5 پین سوییچ Dip switch 05 pin
3,124
33 گرد کوچک سوییچ
3,124
34 تایوانی سوییچ گرد بلند سر قرمز
3,376
35 راکر گرد 0-1 كليد دو پین - دو حالت
3,376
36 دیپ سوییچ 6 پین سوییچ Dip switch 06 pin
3,376
37 راکر 0-1 دو پایه بزرگ فرانسوی كليد
3,592
38 دیپ سوییچ 7 پین سوییچ Dip switch 07 pin
3,624
39 راکر چراغدار کوچک سفید كليد پاکستانی
3,752
40 راکر 0-1 چهار پایه كليد
3,752
41 دیپ سوییچ 8 پین سوییچ Dip switch 08 pin
3,752
42 راکر گرد 1-0-1 كليد سه پین سه حالت
4,124
43 چکشی 2پFUJISOKU كليد
4,312
44 فلزی مشکی سوییچ
4,376
45 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح كليد قرمز
4,592
46 چکشی سوییچ
5,000
47 راکر چراغدار کوچک چهار پین كليد
5,000
48 چکشی 3پ 3ح سر قرمز كليد
5,000
49 راکر باریک 1-0-1 كليد
5,032
50 چکشی 3پ 2ح سر قرمز كليد
5,032
51 راکر چراغدار گرد كليد
5,248
52 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م
5,500
53 راکر چراغدار باریک كليد
5,624
54 TL494CN آی سی DIP-16PIN-SWITCHING REGULATOR-ORIG/TI
5,624
55 BYQ28 دیود DIP-TO220-Dual, SMPS, 50..200V, 10A, <20ns
5,752
56 چکشی 3پ 2ح قهوه ای كليد
6,248
57 چکشی 3پ 3ح قهوه ای كليد
6,248
58 ژاپنی استوک سوییچ
7,248
59 گرد گل سوییچ C928
8,752
60 چکشی 6پ 3ح رایت قرمز كليد
9,344
61 راکر چراغدار بزرگ كليد
9,376
62 راکر چراغدار باریک دوبل كليد
10,000
63 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م
13,124
64 چکشی 6پ 3ح مشکی بزرگ كليد
17,968
65 SW 12V 10A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 10آمپر صنعتی
154,000
66 SW 12V 30A-DAB منبع تغذیه صنعتی/منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 30آمپر صنعتی
200,000
67 SW 12V 30A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 30آمپر صنعتی
256,000
68 گرد کوچک طرح ترک سوییچ DS313
-
69 چکشی 4 پایه متوسط كليد
-
70 راکر چراغدار کوچک سه پین كليد
-
71 راکر 0-1 سه پایه فیبری كليد
-
72 چکشی 6پ 2ح كليد
-
73 شاسی چکشی 6پ 3حالت بزرگ كليد
-
74 راکر چراغدار گرد 2پین كليد
-
75 راکر جرقه زن سوییچ
-
76 آیفون سوییچ
-
77 راکر 1-0-1 سه پایه بزرگ كليد
-
78 دام سوییچ مختلف متفرقه
-
79 13005-SMALL ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-6A-30W
-
80 01 P دیپ سوییچ
-
81 02 P دیپ سوییچ
-
82 03 P دیپ سوییچ
-
83 04 P دیپ سوییچ
-
84 05 P دیپ سوییچ
-
85 06 P دیپ سوییچ
-
86 08 P دیپ سوییچ
-
87 07 P دیپ سوییچ
-
88 13005B-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W
-
89 13005A-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W
-
90 شاسی گل سوییچ C928
-