منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 آند تک SEGMENT
2,499
2 کاتد تک SEGMENT
2,499
3 کاتد تک ریز SEGMENT
2,499
4 آند تک ریز SEGMENT 3191BH CA
2,499
5 آند دوبل SEGMENT
5,120
6 کاتد دوبل SEGMENT
5,120
7 آند تک آسانسوری سبز SEGMENT HD8P 815G
5,670
8 آسانسوری دونقطه SEGMENT
6,560
9 آند سه تایی SEGMENT
7,161
10 کاتد سه تایی SEGMENT
7,220
11 آند سه تایی ریز SEGMENT
7,875
12 کاتد چهارتایی SEGMENT
8,530
13 کاتد تک 1806 اورلایت SEGMENT GREEN ELS-1806GWB R 36*64mm
11,155
14 آند چهارتایی SEGMENT
11,453
15 آند تک 44*31-15102 SEGMENT
-
16 آند تک 44*31-15011 SEGMENT
-
17 آند چهارتایی ساعتی سون سگمنت
-
18 سون سگمنت 4 رقمی ماژول
-