منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 گیرنده مادون 3م سنسور 3M3C15-HG
624
2 فرستنده مادون 3م سنسور 3W3CKG-HG
624
3 گیرنده مادون نصب سطحی سنسور
624
4 فرستنده مادون 5م سنسور
752
5 گیرنده مادون 5م سنسور 5M3C15-HG
752
6 HX1838 3PIN سنسور
2,500
7 UGN3503 سنسور
4,376
8 کانتر 4پایه سنسور
4,376
9 رطوبت مقاومتی سنسور
5,000
10 LM35DM-SMD سنسور Centigrade Temp. Sensor, 0..+100°C
5,248
11 آلتراسونیک گیرنده 12 م م سنسور
6,248
12 چشم پارس سنسور VS8389E--SIVAGO
6,248
13 آلتراسونیک فرستنده 12 م م سنسور
6,248
14 CNY70 سنسور
6,248
15 برد سنسورهای DHT10-11-15 متفرقه
7,500
16 MQ4 سنسور
-
17 LM35DZ سنسور Centigrade Temp. Sensor, 0..+100°C
17,500
18 DHT11 سنسور
-
19 MQ2 سنسور
-
20 MQ9 سنسور CO-CH4
21,248
21 MQ7 سنسور CO
21,876
22 MQ3 سنسور الکل
-
23 MQ6 سنسور
-
24 MQ8 سنسور H2
-
25 DS18B20 سنسور
SENSOR TEMPERATURE 1-WIRE TO92-3
33,752
26 PT100 سنسور
41,248
27 MQ8 سنسور
57,454
28 SHT15 سنسور
187,500
29 MQ137 سنسور
462,500
30 SHT11 سنسور
-
31 MQ157 سنسور
-
32 گیرنده مادون 3م سرتخت سنسور
-
33 کانتر پایه کوتاه شارپ 525 سنسور
-
34 UGN3144 سنسور
-
35 UGN3113 سنسور
-
36 SHT10 سنسور
-
37 MQ5 سنسور LPG/گاز طبیعی/زغال
-
38 PT1000 سنسور
-
39 Acs712-20A سنسور
-
40 کانتر 5پایه شارپ سنسور
-
41 سنسور دمای مولتی متر متفرقه
-
42 SMT172 سنسور
-
43 PIN R/A پی تی آر
-
44 PIN پی تی آر
-
45 02P پی تی آر
-
46 02P R پی تی آر
-
47 03P پی تی آر
-
48 03P R پی تی آر
-
49 04P پی تی آر
-
50 گیرنده مادون فلزی سه پایه سنسور
-
51 04P R پی تی آر
-
52 04P-3.81 پی تی آر
-
53 05P R پی تی آر
-
54 05P پی تی آر
-
55 TTP223 سنسور
-
56 08P R پی تی آر
-
57 06P پی تی آر
-
58 06P R پی تی آر
-
59 11P R پی تی آر
-
60 07P پی تی آر
-
61 07P R پی تی آر
-
62 08P پی تی آر
-
63 09P پی تی آر
-
64 10P پی تی آر
-
65 10P R پی تی آر
-
66 09P R پی تی آر
-