منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 78L06 DIP WS COPY
428
2 78L06 DIP-REGULATOR WS COPY
428
3 78L09 DIP-REGULATOR
458
4 78L12 Copy
521
5 78L12 DIP-REGULATORCopy
521
6 AMS1117-1.8-COPY SMD REGULATOR COPY
525
7 AMS1117-1.2-ORIG SMD REGULATOR ORIG
525
8 78L05-COPY DIP-REGULATOR-COPY
525
9 79L05 DIP-REGULATOR
525
10 AMS1117-2.5 SMD REGULATOR
655
11 AMS1117-1.8-ORIG SMD REGULATOR ORIG
655
12 AMS1117-ADJ regulator ic SMD REGULATOR ORIG
722
13 AMS1117-ADJ-ORIG SMD REGULATOR ORIG
722
14 79L12 748
15 79L12 DIP-REGULATOR
748
16 78L08 760
17 78L08 DIP-REGULATOR
760
18 78L05 SMD DIP-REGULATORSMD REGULATOR
916
19 AMS1117-2.5 رگولاتور
916
20 AMS1117-ADJ SMD REGULATOR COPY
920
21 AMS1117-ADJ رگولاتور
1,310
22 LM317LD-SMD-8PIN SMD-8PIN
1,705
23 AMS1117-5-ORIG SMD REGULATOR ORIGINAL
2,100
24 AMS1117-3.3-ORIG SMD REGULATOR ORIGINAL
2,100
25 7815T-TOSHIAB Toshiba
2,625
26 7808T-CV-MAR DIP-COPY
2,625
27 7810T-CV-CHN اصلی نیست!!!
2,625
28 7808T-CV-MAR DIP-REGULATOR-COPY
2,625
29 7810T-CV-CHN DIP-REGULATOR-COPY
2,625
30 7815T-TOSHIAB DIP-REGULATORToshiba
2,625
31 7805T-CV-Copy DIP-REGULATOR ST COPY MAR
2,890
32 7806-Intrgral Integral
3,020
33 7806-Intrgral DIP-REGULATORIntegral
3,020
34 LM317T DIP-REGULATOR TO220 ST/Copy
3,150
35 7909T-CV-ST-MAR 3,280
36 7909T-CV-ST-MAR DIP-REGULATOR
3,280
37 7815T-CV-MAR ST-MAR
3,545
38 7815T-CV-MAR DIP-REGULATORST-MAR
3,545
39 7818T-C-V-ST 3,675
40 7824T-CV-ST-COPY ST-COPY
3,675
41 7906-FC KA7906
3,675
42 LM2576T-5V SMD SMD REGULATOR COPY
3,675
43 7818T-C-V-ST DIP-REGULATOR
3,675
44 7824T-CV-ST-COPY DIP-REGULATORST-COPY
3,675
45 7906-FC DIP-REGULATOR
3,675
46 LM2931 AZ0.5 3,772
47 LM2931 AZ0.5 DIP-REGULATOR
3,772
48 7809T-CV-CHN ORIG-CHN
3,805
49 7809T-CV-CHN DIP-REGULATORORIG-CHN
3,805
50 LM2930 DIP-REGULATOR
3,805
51 7808T-CV-CHN DIP-ORIG-ST
3,940
52 7912T-CV-ST-MOR ORIGINAL
3,940
53 7918 3,940
54 7808T-CV-CHN DIP-REGULATOR-ORIG-ST
3,940
55 7912T-CV-ST-MOR DIP-REGULATORORIGINAL
3,940
56 7918 DIP-REGULATOR
3,940
57 7915T-CV-ST-CHN 4,200
58 7924T-CV-ST-MAR 4,200
59 7915T-CV-ST-CHN DIP-REGULATOR
4,200
60 7924T-CV-ST-MAR DIP-REGULATOR
4,200
61 7905T-CV-ORIG 4,460
62 7905T-CV-ORIG DIP-REGULATOR
4,460
63 7824T-CV-ST-ORIG Original
4,595
64 7812T-CV-CHN رگولاتور 7812 كتابي ST اصلي /چين
4,595
65 7824T-CV-ST-ORIG ODIP-REGULATORriginal
4,595
66 7908T-CV-ORIG 4,855
67 7908T-CV-ORIG DIP-REGULATOR
4,855
68 LM2576T-5V DIP-REGULATOR-TO220-NS-COPY
4,922
69 LM2575T-5V 5,250
70 LM2575T-ADJ 5,250
71 LM2575T-5V DIP-REGULATOR
5,250
72 LM2575T-ADJ DIP-REGULATOR
5,250
73 LM317S-SMD-D2PACK SMD REGULATOR
5,510
74 LM317T-DG DIP-REGULATOR TO220 ST/Original
5,510
75 LM2575T-12V -
76 LM2575T-12V DIP-REGULATOR
-
77 LM2596-ADJ 6,040
78 LM2596-5V-SMD SMD REGULATOR
6,040
79 LM2576T-12V-SMD SMD REGULATOR
6,040
80 LM2576T-12V DIP-REGULATOR
6,040
81 LM2596-ADJ DIP-REGULATOR
6,040
82 LM2576T-ADJ DIP-REGULATORCOPY
6,825
83 LF33CDT-SMD SMD REGULATOR
7,220
84 LM2596-ADJ-SMD SMD REGULATOR
8,660
85 LM2576T-ADJ-SMD SMD REGULATOR ORIGINAL
9,845
86 LM317 K DIP-REGULATOR K NS/COPY
11,025
87 7815K 11,155
88 7815K DIP-REGULATOR
11,155
89 7824K NS
11,290
90 7824K DIP-REGULATORNS
11,290
91 LM2596-ADJ-SMD رگولاتور
14,700
92 7805K-Tesla DIP-REGULATOR- 7805K Tesla
30,190
93 7812K-TESLA رگولاتور 7812 قابلمه اي اصلي/ تسلا آلمان شرقي
30,190
94 7805T-CV-Orig DIP-REGULATOR ST ORIG CHN
4,200
95 780S12 regulator ic
-
96 7806T-CV regulator ic st
-
97 AMS1117-12 regulator ic
-
98 LM2596-12V-SMD regulator ic
-
99 78L18 regulator ic
-
100 78L12 regulator ic
-