منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 دیپ سوییچ 1 پین Dip switch 01 pin
2,625
2 دیپ سوییچ 2 پین Dip switch 02 pin
2,625
3 دیپ سوییچ 3 پین Dip switch 03 pin
2,755
4 دیپ سوییچ 4 پین Dip switch 04 pin
3,020
5 دیپ سوییچ 5 پین Dip switch 05 pin
3,280
6 دیپ سوییچ 6 پین Dip switch 06 pin
3,545
7 دیپ سوییچ 7 پین Dip switch 07 pin
3,805
8 دیپ سوییچ 8 پین Dip switch 08 pin
3,940