منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 1N4448 DIP-Silicon diode-SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V),<4ns
DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35
122
2 1N4148-SMT Dip Diode 1n4148 مارک SMT چین
130
3 1N4448 diodes DIP-SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V), <4ns
DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35
156
4 1N4148 SMD Dip Diode LL4148 مارک سیمتک چین
160
5 M7 SMD-Gen, uni, Rectifier, 1000V, 1A, (TOSHIBA)=1N4007
172
6 27V diode zener
176
7 RL203 دیود
192
8 200V Dip-Zener Diode 0.5W
197
9 36V Dip-Zener Diode 0.5W
197
10 2.4V Dip-Zener Diode 0.5W
197
11 33V Dip-Zener Diode 0.5W
197
12 2.7V Dip-Zener Diode 0.5W
197
13 18V Dip-Zener Diode 0.5W
197
14 24V Dip-Zener Diode 0.5W
197
15 15V Dip-Zener Diode 0.5W
197
16 10V Dip-Zener Diode 0.5W
NUT DRIVER HEX SCKT 5/16" 6.13"
197
17 8.2V Dip-Zener Diode 0.5W
197
18 6.2V Dip-Zener Diode 0.5W
197
19 20V Dip-Zener Diode 0.5W
197
20 6.8V Dip-Zener Diode 0.5W
197
21 7.3V Dip-Zener Diode 0.5W
197
22 5.1V Dip-Zener Diode 0.5W
197
23 30V Dip-Zener Diode 0.5W
197
24 7.5V Dip-Zener Diode 0.5W
197
25 3.6V Dip-Zener Diode 0.5W
197
26 3.3V Dip-Zener Diode 0.5W
197
27 110V Dip-Zener Diode 0.5W
197
28 5.6V Dip-Zener Diode 0.5W
197
29 12V Dip-Zener Diode 0.5W
197
30 4.7V Dip-Zener Diode 0.5W
197
31 11V Dip-Zener Diode 0.5W
197
32 1N4148-PH DIP Silicon diode مارک فیلیپس تایوان
197
33 27V Dip-Zener Diode 0.5W
197
34 1N4007 B/-DIP-General Rectifier, 1000V, 1A good
223
35 RGP15J DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1.5A
227
36 RGP10J DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1A
DIODE GEN PURP 600V 1A DO41
227
37 FR152 DIP-Gl Rectifier, 100V, 1,5A
256
38 SS34 SMD SMD-Schottky-Gl, 40V, 3A, Uf<0,475V(3A) 1N5822
260
39 FR153 DIP-Gl Rectifier, 200V, 1,5A
273
40 FR157 DIP-Gl Rectifier, 1000V, 1,5A
302
41 1N4006 DIP-General Purpose Rectifier, 800V, 1A
DIODE GEN PURP 800V 1A DO41
302
42 1N4003 DIP-General Purpose Rectifier, 200V, 1A
DIODE GEN PURP 200V 1A DO41
302
43 1N5819-SS14 SMD SMD-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A)
302
44 1N4001 DIP-General Purpose Rectifier, 100V, 1A
DIODE GEN PURP 50V 1A DO41
302
45 1N4004 DIP-General Purpose Rectifier, 400V, 1A
DIODE GEN PURP 400V 1A DO41
302
46 4.3V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
47 13V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
48 4.7V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
49 12V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
50 7.5V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
51 6.8V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
52 24V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
53 15V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
54 Varicap-Varector Varicap/Varector
328
55 1N4007 MIC//DIP-General Rectifier, 1000V, 1A-Good
328
56 1N4007 ZG/DIP-General Rectifier, 1000V, 1A-Good
328
57 1N5393 DIP-Silicon Rectifier-200V-1,5A
DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO15
332
58 FR157 دیود DIP-Gl Rectifier, 500V, 1,5A
348
59 MB6S SMD-Bridge Rectifier-0.5A-600V
353
60 MR856 DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V 3A
DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD
378
61 FR104 DIP-Fast Recovery Rectifier, 400V, 1A
378
62 BA157 DIP-FAST RECOVERY RECTIFIERS-400V-1A
378
63 BYM26 DIP-Super Fast Rectifier-200V-23A
378
64 D3V58 395
65 600V Dip-Zener Diode 0.5W
395
66 2.2V 1W Dip-Zener Diode 1W
395
67 D3V58 DIODE
395
68 FR107 DIP-Gl Rectifier, 50V, 1A
420
69 BA159 DIP-FAST RECOVERY RECTIFIER-1000V-1A
424
70 MB10S SMD-Bridge Rectifier-0.5A-1000V
433
71 1N60 DIP-DO7-AM/FM-Demodulator TV-ZF-Demodulator SMALL
454
72 RL203 DIP-Rectifier, 200V, 2A
454
73 RM4 DIP-Universal Rectifier, 400V, 1.7A
454
74 5.1V 1W Dip-1N4733A
458
75 BR DI101 DIP-bridge Rectifier 100V-1A
458
76 5.1V 1W دیود diode zener
458
77 BA159 دیود DIP-FAST RECOVERY RECTIFIER-500V-1A
483
78 SR104 DIP-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,55(1A)=1n5819
525
79 1N5399 DIP-Silicon Rectifier-1000V-1,5A
DIODE GEN PURP 1KV 1.5A DO15
525
80 1N5402 DIP-Silicon Rectifier-200V-3A
DIODE GEN PURP 200V 3A DO201AD
525
81 1N5819 DIP-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A)
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
529
82 4.7V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
83 3.3V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
84 5.6V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
85 6.8V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
86 8.2V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
87 18V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
88 2.4V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
89 24V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
90 9.1V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
91 15V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
92 10V-SMD-MINI MELF SMD-Zener Diode
550
93 1N5399 دیود DIP-Silicon Rectifier-500V-1,5A
551
94 6.8V-SMD-MELF SMD-Zener Diode
592
95 5.6V-SMD-MELF SMD-Zener Diode
592
96 4.7V-SMD-MELF SMD-Zener Diode
592
97 3.3V-SMD-MELF SMD-Zener Diode
592
98 2.4V-SMD-MELF SMD-Zener Diode
592
99 8.2V-SMD-MELF SMD-Zener Diode
592
100 9.1V-SMD-MELF SMD-Zener Diode
592