منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 RM9003A LED constant current control chip-ESOP8-600V-5TO8W-110D/دایور ال ای دی
-
2 YELLOW خودرنگ استوک
139
3 GREEN خودرنگ استوک
139
4 GREEN DIP-LED 03mm/خودرنگ استوک
139
5 YELLOW DIP-LED 03mm/خودرنگ استوک
139
6 LED WHITE 0805 0805
160
7 LED WARM 0805 0805
160
8 LED WARM 0805 LED SMD
160
9 LED WHITE 0805 LED SMD
160
10 WHITE 2835-3V-0.5W POWER LED/SMD LED 2835
176
11 WHITE 2835-3V-0.5W SMD LED 2835
176
12 RED خودرنگ استوک
185
13 RED DIP-LED 03mm/خودرنگ استوک
185
14 WHITE LITE ON 206
15 WHITE LITE ON DIP-LED 05 mm/
206
16 LED BLUE HG 1206 LED SMD
227
17 LED GREEN HG 1206 LED SMD
227
18 LED RED HG 1206 LED SMD
227
19 LED WARM HG 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
227
20 LED WHITE HG 1206 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1206
227
21 LED YELLOW HG 1206 LED SMD
227
22 RED HG-3R2UDA HG-3R2UDA-3mm Red Led-خودرنگ
235
23 GREEN HG-3G2UDA HG-3G2PDA-3mm Green Led-خودرنگ
235
24 GREEN HG-3G2UDA DIP-LED 03mm/HG-3G2PDA-3mm Green-خودرنگ
235
25 RED HG-3R2UDA DIP-LED 03mm/HG-3R2UDA- Red-خودرنگ
235
26 GREEN HG-3G2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led
255
27 LED GREEN 0805 0805
256
28 LED BLUE 805 0805
256
29 LED BLUE 805 LED SMD
256
30 LED GREEN 0805 LED SMD
256
31 YELLOW BVT 260
32 WARM 2835-3V-0.5W POWER LED/SMD LED 2835
260
33 WARM 2835-6V-1W POWER LED/SMD LED 2835
260
34 WHITE 2835-6V-1W POWER LED/SMD LED 2835
260
35 BLUE SUPER Super 3m LED HG-3B4SCA
260
36 YELLOW HG-3Y2UDA HG-3Y2UDA-3mm Yellow Led-خودرنگ
260
37 BLUE SUPER DIP-LED 03mm/Super HG-3B4SCA
260
38 YELLOW HG-3Y2UDA DIP-LED 03mm/HG-3Y2UDA-Yellow-خودرنگ
260
39 YELLOW BVT DIP-LED 05 mm/
260
40 WARM 2835-3V-0.5W SMD LED 2835
260
41 WARM 2835-6V-1W SMD LED 2835
260
42 WHITE 2835-6V-1W SMD LED 2835
260
43 RED HG-3R2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3R2UDA-3mm Red Led
280
44 WHITE HG-1012 HG-CM5W2SCXY1012-الیدی کلاهی
281
45 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A
293
46 YELLOW HG-A-34 YELLOW HG-DTYY2UD-A-34-اوال
298
47 LED RED 3528 HG LED SMD
302
48 RED HG-A-34 الیدی اوال قرمز HG مدل A34 چیپ تایوان
315
49 LED BLUE 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
319
50 RED HG LED 5R2UD-A خودرنگ
328
51 YELLOW HG LED 5Y2UD-A خودرنگ
328
52 GREEN HG LED 5G2UD-A خودرنگ
328
53 GREEN HG DIP-LED 05 mm/5G2UD-A خودرنگ
328
54 RED HG DIP-LED 05 mm/5R2UD-A خودرنگ
328
55 YELLOW HG DIP-LED 05 mm/5Y2UD-A خودرنگ
328
56 براکت پاور الیدی 1 تا 3 وات متفرقه
328
57 1000uf-6.3v خازن الکترولیت
332
58 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A
344
59 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A
344
60 WHITE Super 3m LED HG-3W4SCYY
344
61 WHITE DIP-LED 03mm/HG-3W4SCYY
344
62 WARM 2835-9V-1W POWER LED/SMD LED 2835
349
63 WHITE 2835-9V-1W POWER LED/SMD LED 2835
349
64 WARM 2835-9V-1W SMD LED 2835
349
65 WHITE 2835-9V-1W SMD LED 2835
349
66 WHITE HG-1012 led cm5 HG-CM5W2SCXY1012
364
67 YELLOW HG YY12 374
68 RED HG YY12 الیدی سوپر قرمز HG مدل YY12 چیپ تایوان
374
69 RED HG YY12 DIP-LED 05 mm/
374
70 YELLOW HG YY12 DIP-LED 05 mm/
374
71 BLUE HG-A-34 BLUE HG-DTYB2SD-A-34-اوال
374
72 LED GREEN 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
73 LED PINK 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
74 LED RED 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
75 LED RGB HG 1206 LED SMD
378
76 LED WARM HG-4014 ال ای دی نصب سطحی تک 4014 تایوان اصل-24تا26 لومن-3000تا3500 کلوین
378
77 LED WHITE 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
78 LED WHITE HG-4014 ال ای دی نصب سطحی تک 4014 تایوان اصل-24تا26 لومن-6000تا6500 کلوین
378
79 LED YELLOW 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
80 22uf-50V خازن الکترولیت
395
81 RED HG-YY12 الیدی گلاهی قرمز HG مدل YY12 چیپ تایوان
407
82 YELLOW HG-YY12 HG-CM5Y2UCYY12-الیدی کلاهی
407
83 GREEN HG SCA 412
84 YELLOW HG-53 53P2SCYY-الیدی کلاهی مرتفع
412
85 GREEN HG SCA DIP-LED 05 mm/
412
86 WARM W HG-A-34-DSJ WARM HG-DTYNW2SD-A-34-DSJ-اوال
428
87 WHITE HG-A-34-DSJ WHITE HG-DTYW2SD-A-34-DSJ-اوال
428
88 BLUE HG-SCA HG-CM5B2SCA-الیدی کلاهی
433
89 GREEN HG-SCA HG-CM5SG2SCA-الیدی کلاهی
445
90 BLUE HG-C-34 BLUE HG-DTYB2SD-C-34-اوال
445
91 BLUE SUPER ال ای دی 3 میلیمتر HG-3B4SCA-Super 3mm Blue Led
451
92 LED PINK 1206 LED SMD
454
93 BLUE HG-53 53B2SC-C-40-الیدی کلاهی مرتفع
458
94 WARM W HG-C-34 WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-اوال
458
95 GREEN HG-53 53SG2SC-B-40-الیدی کلاهی مرتفع
470
96 WHITE HG-53 53W2SC-C-40-DSJ-الیدی کلاهی مرتفع
512
97 WARM W HG-C-34-DSJ WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-DS-اوال
512
98 WHITE HG-C-34-DSJ WHITE HG-DTYW2SD-C-34-DSJ-اوال
512
99 MANGO HG-C-34-DSJ FIRE HG-DTYHW2SD-C-34-DSJ-اوال
512
100 YELLOW HG-YY12 led cm5 HG-CM5Y2UCYY12
514