منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 2N5061 تریستور تریستور
SCR 0.8A 60V TO-92
312
2 2N5064 تریستور تریستور
SCR 0.8A 200V TO-92
312
3 MCR100 تریستور
752
4 BT169 تریستور
1,000
5 P0109 تریستور
1,188
6 C106 تریستور
2,124
7 BT151 تریستور COPY
2,752
8 BT151 تریستور ORIG/SDR-12V 500V-PH
2,752
9 2P4M تریستور
4,124
10 BT151 تریستور ORIG/SDR-12V 500V-NXP
4,376
11 BT152 تریستور
5,000
12 KY202E تریستور
17,248
13 KT784-10A تریستور Tesla
18,752
14 KT725-600 تریستور Tesla
31,248
15 BTW69 تریستور تريستور 50آمپر 1200ولت TO247
37,500
16 KT704-15A تریستور 300V - 15A Tesla
50,000
17 25A تریستور
56,248
18 250A تریستور به همراه هیت سینک کوچک
81,248
19 IRKT142-16 تریستور IR
81,248
20 50RIA40M تریستور ITALY
86,248
21 250A تریستور به همراه هیت سینک بزرگ
87,500
22 IRKT162-16 تریستور IR DOUBLE 160A
110,000
23 T142-50 تریستور Tesla
122,500
24 MCC95-12I01B تریستور IXYS
218,752
25 SKKT92-18 تریستور
218,752
26 MCC312-1601 تریستور
275,000
27 VHF36-16 تریستور
500,000
28 T143-400 تریستور
-
29 N280SH12 تریستور THY 1200V 735A
-
30 N250SH12 تریستور 1200V 735A
-
31 R8929LS12E تریستور
-
32 T-153-800 تریستور 61-16
-
33 N0734YS160-0820 تریستور
-
34 T-133-400 تریستور
-
35 SKKT92-12 تریستور
-
36 123/320 تریستور
-
37 SKKT100-16E تریستور
-
38 T171-320-12 تریستور
-
39 Tb250-133 تریستور
-
40 250A تریستور t271-250a
-
41 2NF563 تریستور
-
42 SKKT57-12 تریستور
-
43 SKKT273-16E تریستور
-
44 SKKT172-16E تریستور
-
45 SKKT162-16E تریستور
-
46 171-250 تریستور
-
47 SKKT91-16 تریستور
-
48 SKKT71/08D تریستور SEMICRON
-
49 MCD95-12IO1 تریستور 1200V 116A
-
50 TT61N16-USED تریستور
-
51 دوبل تریستور MTT45 تریستور MTT45-A08FK-SIEMENSE-W GERMANY
-
52 TT106N16 تریستور
-
53 112-6-1000 تریستور
-
54 MCC26-16I01 تریستور
-
55 112-16-1000 تریستور
-
56 MCC95-16I01 تریستور
-
57 دوبل تریستور MTT40 تریستور MTT40-08-4PIN-EWM-E GERMANY
-
58 KY208 تریستور
-
59 SKKT106-16E تریستور
-
60 SKKT106-12 تریستور
-
61 T-133-320 تریستور
-
62 T-171-250 تریستور
-
63 T-16-320 تریستور
-
64 80آمپر تریستور
-
65 T253-1000 تریستور
-
66 T242-80-10 تریستور
-
67 960A 1200V تریستور
-
68 T261-125 تریستور
-
69 T-132-50 تریستور
-
70 T132-50 تریستور
-
71 T-132-63 تریستور
-
72 T123-320 تریستور
-
73 T123-250 تریستور
-
74 T320-133 تریستور
-
75 T151-100-1000 تریستور
-
76 T142-630 تریستور
-
77 125A تریستور
-
78 N0910LS260 تریستور
-
79 112-10-1000 تریستور
-
80 SKM-120B025-L3 تریستور
-
81 TYN416 تریستور 400V 16A
-
82 T-152-125 تریستور
-
83 T353-1000 تریستور
-
84 50A تریستور
-
85 T143 /1250A تریستور
-
86 VHF36-12-1200V 40A تریستور BRIDGE THYR
-
87 T151-100 تریستور
-
88 SKKT330-16E تریستور
-
89 BRX49 تریستور
-
90 SCR TXN808-800V-8A تریستور
-
91 MCR69-16A تریستور
-
92 143-500-1000 تریستور
-
93 T-122-25 تریستور
-
94 BT151-PH-COPY تریستور COPY
-
95 BT151-PH تریستور ORIG/SDR-12V 500V-PH
-
96 BT151-II تریستور
-
97 BT 151 تریستور COPY
-
98 BT151-NXP تریستور ORIG/SDR-12V 500V-NXP
-
99 BT151 تریستور SDR-12V 500V-NXP-ORIGINAL
-
100 BT151 تریستور
-