منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 جاباطری سکه ای متفرقه
1,575
2 سرباطری کتابی متفرقه
1,575
3 جاباطری 8 تایی متفرقه
3,675
4 3V-2016-سکه ای باطری
6,560
5 3V-2025-سکه ای باطری
6,560
6 3V-2032-سکه ای باطری
6,560
7 REMOTE 23A باطری
9,185
8 REMOTE 27A باطری
9,185
9 9V باطری
12,730
10 BACKUP باطری
24,280
11 قلمی دانه ای باطری
2,500
12 نیم قلمی دانه ای باطری
2,500