منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 نیم قلمی دانه ای باتری
2,500
2 قلمی دانه ای باتری
2,500
3 3V-2025-سکه ای باتری
6,248
4 3V-2032-سکه ای باتری
6,248
5 REMOTE 23A باتری
7,500
6 9V باتری Osel
10,000
7 BACKUP باتری
23,124
8 3V-2016-سکه ای باتری
-
9 نیم قلمی باتری بسته 4 عددی
-
10 REMOTE 27A باتری
-
11 قلمی باتری بسته 4 عددی
-
12 3V-1220-سکه ای باتری
-
13 نیم قلمی باتری
-
14 9V باتری
-