منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 لیزر نقطه ای کوچک 15,750
2 لیزر نقطه ای کوچک متفرقه
15,750
3 لیزر بعلاوه بزرگ متفرقه
22,310
4 لیزر خطی بزرگ متفرقه
22,310
5 لیزر بعلاوه بزرگ 22,310
6 لیزر خطی بزرگ 22,310