منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WHITE LITE ON 206
2 WHITE LITE ON DIP-LED 05 mm/
206
3 YELLOW BVT 260
4 YELLOW BVT DIP-LED 05 mm/
260
5 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A
293
6 RED HG LED 5R2UD-A خودرنگ
328
7 YELLOW HG LED 5Y2UD-A خودرنگ
328
8 GREEN HG LED 5G2UD-A خودرنگ
328
9 GREEN HG DIP-LED 05 mm/5G2UD-A خودرنگ
328
10 RED HG DIP-LED 05 mm/5R2UD-A خودرنگ
328
11 YELLOW HG DIP-LED 05 mm/5Y2UD-A خودرنگ
328
12 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A
344
13 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A
344
14 YELLOW HG YY12 374
15 RED HG YY12 الیدی سوپر قرمز HG مدل YY12 چیپ تایوان
374
16 RED HG YY12 DIP-LED 05 mm/
374
17 YELLOW HG YY12 DIP-LED 05 mm/
374
18 RED HG-YY12 الیدی گلاهی قرمز HG مدل YY12 چیپ تایوان
407
19 GREEN HG SCA 412
20 GREEN HG SCA DIP-LED 05 mm/
412
21 YELLOW HG-YY12 led cm5 HG-CM5Y2UCYY12
514
22 BLUE HG LGJY 550
23 BLUE HG LGJY DIP-LED 05 mm/
550
24 YELLOW HG YY14 689
25 YELLOW HG YY14 DIP-LED 05 mm/
689
26 GREEN HG HJ14 DIP-LED 05 mm/
735
27 GREEN HG HJ14 735
28 RED HG-53 الیدی کلاهی مرتفع قرمز HG
853
29 WHITE CM8-0.3W led cm5 HG-CM8W4SCXY0.3W
1,273
30 RGB DIP-LED 05 mm/
1,378
31 BLUE HG J14 ال ای دی 5 میلیمتر
-
32 WHITE ال ای دی 5 میلیمتر
-
33 GREEN ال ای دی 5 میلیمتر
-
34 TWO COLOR ال ای دی 5 میلیمتر
-
35 RED HG YY14 DIP-LED 05 mm/
-