منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WARM-72TP2835-220V-39cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 39 سانتی متر
13,125
2 WHITE-72TP5630 5630
15,750
3 WHITE-72TP5630 ال ای دی شاخه ای سفید - مدل 5630 - 72 عدد ال ای دی در شاخه
15,750
4 YELLOW-72TP5630 اليدي شاخه اي زرد- مدل 5630 - 72 اليدي
17,060
5 WHITE-72TP2835-220V-39cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 39 سانتی متر
18,375
6 WHITE-72TP2835-220V-50cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 50 سانتی متر
18,375
7 GREEN-72TP5630 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
21,000
8 WARM-144TP5630 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 5630 - 144 اليدي در يك شاخه
21,000
9 WARM-144TP4014 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
22,000
10 WHITE-144TP4014 اليدي شاخه اي سفید - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
22,000
11 WARM-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
22,680
12 WARM-72TP2835-220V-79cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 79 سانتی متر
24,940
13 WHITE-72TP2835-220V-79cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 79 سانتی متر
24,940
14 WARM-192TP4014 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 4014 - 192 اليدي در يك شاخه
24,998
15 WHITE-192TP4014 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 4014 - 192 اليدي در يك شاخه
24,998
16 RED-144TP4014 اليدي شاخه اي قرمز - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
25,011
17 LED72TP5050RGB LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
26,250
18 LED72TP5050RGB 5050
26,250
19 WARM-144TP2835 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری+هیت سینک+رزین
31,500
20 WARM-72TP2835-220V-99cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 99 سانتی متر
31,500
21 WHITE-72TP2835-220V-99cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 99 سانتی متر
31,500
22 RED-72TP5630 ال ای دی شاخه ای قرمز - مدل 5630 - 72 عدد ال ای دی
20,000
23 WHITE-144TP2835 ال ای دی شاخه ای سفید - مدل 2835 -144 ال ای دی
22,000
24 WHITE-144TP5630 اليدي شاخه اي سفید - مدل 5630 - 144 اليدي
24,000
25 PINK-72TP7030 ال ای دی شاخه ای صورتی - مدل 7030 - 72 عدد ال ای دی
25,000
26 WARM-WHITE-144TP5630 اليدي شاخه اي سفید/آفتابي ترکیبی- مدل 5630 - 144 اليدي.
25,000
27 WHITE-72TP7020 ال ای دی شاخه ای سفید - مدل 7020 - 72 عدد ال ای دی در شاخه
25,000
28 BLUE-144TP5630 ال ای دی شاخه ای آبی - مدل 5630- دو ردیفه -144عدد ال ای دی
25,000
29 WARM-72TP5630 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 5630 - 72 اليدي در يك شاخه
-
30 WARM W-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
-
31 WHITE-72TP5630 ال ای دی شاخه ای 220 ولت سفید - مدل 5630 - 72 عدد ال ای دی در شاخه
-
32 WHITE-144TP3030 اليدي شاخه اي سفید- مدل 3030 - 144 اليدي
-
33 WHITE-72TP5630-220V-IP65 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
-
34 BLUE-72TP5630 ال ای دی شاخه ای آبی - مدل 5630 - 72عدد ال ای دی
-
35 YELLOW-144TP5630 اليدي شاخه اي زرد- مدل 5630 - 144 اليدي
-
36 LED60TP5050RGB ال ای دی میله ای 5050
-
37 WARM-72TP7020 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 7020 - 72 اليدي در يك شاخه
-
38 GREEN-72TP7030 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
-
39 WARM W-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
-
40 GREEN-144TP4014 اليدي شاخه اي سبز - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
-
41 BLUE-144TP4014 اليدي شاخه اي آبي - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
-
42 LED60TP5050RGB ال ای دی میله ای
-
43 PINK-144TP5630 ال ای دی شاخه ای صورتی - مدل 5630 - 144 عدد ال ای دی
-