لطفا قبل از پرداخت پول و قطعی کردن سفارش با شماره 9384415306 تماس بگیرید
# قطعه توضیح فایل ها قیمت (تومان) خرید
1 WARM-72TP2835-220V-39cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 39 سانتی متر
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 12,500
2 WHITE-72TP5630 5630
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 15,000
3 WHITE-72TP5630 ال ای دی شاخه ای سفید - مدل 5630 - 72 عدد ال ای دی در شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 15,000
4 YELLOW-72TP5630 اليدي شاخه اي زرد- مدل 5630 - 72 اليدي
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 16,248
5 WHITE-72TP2835-220V-39cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 39 سانتی متر
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 17,500
6 WHITE-72TP2835-220V-50cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 50 سانتی متر
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 17,500
7 GREEN-72TP5630 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 20,000
8 WARM-144TP5630 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 5630 - 144 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 20,000
9 WARM-144TP4014 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 20,952
10 WHITE-144TP4014 اليدي شاخه اي سفید - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 20,952
11 WARM-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 21,600
12 WARM-72TP2835-220V-79cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 79 سانتی متر
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 23,752
13 WHITE-72TP2835-220V-79cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 79 سانتی متر
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 23,752
14 WARM-192TP4014 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 4014 - 192 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 23,808
15 WHITE-192TP4014 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 4014 - 192 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 23,808
16 RED-144TP4014 اليدي شاخه اي قرمز - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 23,820
17 LED72TP5050RGB LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 25,000
18 LED72TP5050RGB 5050
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 25,000
19 WARM-144TP2835 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری+هیت سینک+رزین
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 30,000
20 WARM-72TP2835-220V-99cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 99 سانتی متر
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 30,000
21 WHITE-72TP2835-220V-99cm ال ای دی شاخه ای 220 ولت - مدل 2835- بدون روکش - 99 سانتی متر
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 30,000
22 RED-72TP5630 ال ای دی شاخه ای قرمز - مدل 5630 - 72 عدد ال ای دی
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 20,000
23 WHITE-144TP2835 ال ای دی شاخه ای سفید - مدل 2835 -144 ال ای دی
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 22,000
24 WHITE-144TP5630 اليدي شاخه اي سفید - مدل 5630 - 144 اليدي
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 24,000
25 PINK-72TP7030 ال ای دی شاخه ای صورتی - مدل 7030 - 72 عدد ال ای دی
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 25,000
26 WARM-WHITE-144TP5630 اليدي شاخه اي سفید/آفتابي ترکیبی- مدل 5630 - 144 اليدي.
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 25,000
27 WHITE-72TP7020 ال ای دی شاخه ای سفید - مدل 7020 - 72 عدد ال ای دی در شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 25,000
28 BLUE-144TP5630 ال ای دی شاخه ای آبی - مدل 5630- دو ردیفه -144عدد ال ای دی
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 25,000
29 WARM-72TP5630 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 5630 - 72 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
30 WARM W-72TP5630 ال ای دی میله ای 5630
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
31 WHITE-72TP5630 ال ای دی شاخه ای 220 ولت سفید - مدل 5630 - 72 عدد ال ای دی در شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار 17,500
32 WHITE-144TP3030 اليدي شاخه اي سفید- مدل 3030 - 144 اليدي
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
33 WHITE-72TP5630-220V-IP65 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
34 BLUE-72TP5630 ال ای دی شاخه ای آبی - مدل 5630 - 72عدد ال ای دی
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
35 YELLOW-144TP5630 اليدي شاخه اي زرد- مدل 5630 - 144 اليدي
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
36 LED60TP5050RGB ال ای دی میله ای 5050
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
37 WARM-72TP7020 اليدي شاخه اي آفتابي - مدل 7020 - 72 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
38 GREEN-72TP7030 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
39 WARM W-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
40 GREEN-144TP4014 اليدي شاخه اي سبز - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
41 BLUE-144TP4014 اليدي شاخه اي آبي - مدل 4014 - 144 اليدي در يك شاخه
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
42 LED60TP5050RGB ال ای دی میله ای
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار
43 PINK-144TP5630 ال ای دی شاخه ای صورتی - مدل 5630 - 144 عدد ال ای دی
تصویر/دیتاشیت/اپلیکیشن نوت/فوتپرینت/فوت پرینت/کاتالوگ/منوال/تکنیکال/فنی/نقشه/مدار