منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WHITE 2835 3V HG HG-W918S12-2835
525
2 POWER LED 01L-AL PCB
655
3 3535 PCB
1,180
4 POWER LED 01L-1 PCB
1,378
5 RGB 1-3W PCB
1,970
6 PIXEL 12mm LED/پیکسل انگشتی
2,625
7 PIXEL 12mm پیکسل انگشتی
2,625
8 IR HG 1W/3W 850nm 10,500
9 COB 05W Warm LED/
11,319
10 COB 05W White LED/
11,319
11 COB 05W White 11,319
12 COB 05W Warm 11,319
13 L Wire LED/5 meter in one reel(3&5mm)
15,750
14 L Wire 5 meter in one reel(3&5mm)
15,750
15 06W Warm White 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 5730 -220ولت آفتابی
17,111
16 COB 10W Warm LED/
21,130
17 COB 10W White LED/
21,130
18 COB 10W White 21,130
19 COB 10W Warm 21,130
20 COB-1304-5000K CREE COB LED
37,733
21 COB-1304-2700K CREE COB LED
37,733
22 COB 30W Warm LED/
43,000
23 COB 30W White LED/
43,000
24 COB 30W Warm 43,000
25 COB 30W White 43,000
26 COB 30W Warm IRAN LED/Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
27 COB 30W White IRAN LED/Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
28 COB 30W White IRAN Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
29 COB 30W Warm IRAN Volt=32-36V Amper=600-900mA
52,828
30 COB-1507-5000K CREE COB LED
54,340
31 COB-1507-3000K CREE COB LED
54,340
32 COB-1304-2700K ال ای دی مختلف CREE
61,091
33 COB-1512-5000K CREE COB LED
63,395
34 COB-1512-3000K CREE COB LED
63,395
35 COB 50W Warm LED/
75,470
36 COB 50W Warm 75,470
37 COB-1512-5000K ال ای دی مختلف CREE
101,818
38 COB-1512-3000K ال ای دی مختلف CREE
101,818
39 COB-2520-5000K CREE COB LED
170,558
40 COB-2520-3000K CREE COB LED
170,558
41 COB 20W White ال ای دی مختلف
-
42 COB 20W Warm ال ای دی مختلف
-
43 COB 50W White ال ای دی مختلف
-
44 Backlight LG 32INCH LB-A ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
45 Backlight SAMSUNG 32INCH 9LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
46 Backlight LG 32INCH LN-B1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
47 Backlight LG 32INCH LN-A2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
48 Backlight SAMSUNG 32INCH-U-9LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
49 Backlight LG 32INCH LN-A1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
50 Backlight SAMSUNG 40INCH-U-13LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
51 COB 05W W ال ای دی مختلف
-
52 06W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 2835 -220ولت مهتابی
-
53 COB 05W WW ال ای دی مختلف
-
54 12W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت مهتابی
-
55 12W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت آفتابی
-
56 COB 10W W ال ای دی مختلف
-
57 COB 10W WW ال ای دی مختلف
-
58 Backlight LG 42INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
59 Backlight LG 42INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
60 Backlight LG 42INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
61 Backlight LG 42INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
62 15W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت آفتابی
-
63 15W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت مهتابی
-
64 Backlight LG 47INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
65 Backlight LG 47INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
66 Backlight LG 47INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
67 Backlight LG 47INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
68 ریسه آرجی بی 220ولت توپی LED
-
69 ریسه آرجی بی 220ولت توپی -
70 Backlight LG 50INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
71 Backlight LG 50INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
72 Backlight LG 50INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
73 Backlight LG 50INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
74 18W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت مهتابی
-
75 18W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت آفتابی
-
76 COB 70W White حلقوی
-
77 COB 30W W ال ای دی مختلف
-
78 COB 30W WW ال ای دی مختلف
-
79 COB 30W W IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
-
80 COB 30W WW IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
-
81 COB 80W White حلقوی
-
82 Backlight SAMSUNG 40INCH-12LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
83 Backlight LG 32INCH LB-B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
84 ریسه مفتولی گیره دار 220 ولت LED
-
85 ریسه مفتولی گیره دار 220 ولت -
86 COB 90W White حلقوی
-
87 COB 50W W ال ای دی مختلف 0
-
88 Backlight SAMSUNG 40INCH 8+5LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
89 Backlight LG 42INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
90 COB 70W W ال ای دی مختلف حلقوی
-
91 Backlight SAMSUNG 46INCH 9+6LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
92 Backlight SAMSUNG 50INCH 9+7LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
93 Backlight LG 47INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
94 COB 50W WW ال ای دی مختلف
-
95 Backlight LG 50INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
96 COB 80W W ال ای دی مختلف حلقوی
-
97 Backlight LG 55INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
-
98 COB 90W W ال ای دی مختلف حلقوی
-