منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 YELLOW خودرنگ استوک
139
2 GREEN خودرنگ استوک
139
3 GREEN DIP-LED 03mm/خودرنگ استوک
139
4 YELLOW DIP-LED 03mm/خودرنگ استوک
139
5 RED خودرنگ استوک
185
6 RED DIP-LED 03mm/خودرنگ استوک
185
7 WHITE LITE ON 206
8 WHITE LITE ON DIP-LED 05 mm/
206
9 LED WARM HG 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
227
10 RED HG-3R2UDA HG-3R2UDA-3mm Red Led-خودرنگ
235
11 GREEN HG-3G2UDA HG-3G2PDA-3mm Green Led-خودرنگ
235
12 GREEN HG-3G2UDA DIP-LED 03mm/HG-3G2PDA-3mm Green-خودرنگ
235
13 RED HG-3R2UDA DIP-LED 03mm/HG-3R2UDA- Red-خودرنگ
235
14 RED ال ای دی 3 میلیمتر Original
255
15 YELLOW BVT 260
16 BLUE SUPER Super 3m LED HG-3B4SCA
260
17 YELLOW HG-3Y2UDA HG-3Y2UDA-3mm Yellow Led-خودرنگ
260
18 BLUE SUPER DIP-LED 03mm/Super HG-3B4SCA
260
19 YELLOW HG-3Y2UDA DIP-LED 03mm/HG-3Y2UDA-Yellow-خودرنگ
260
20 YELLOW BVT DIP-LED 05 mm/
260
21 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A
293
22 YELLOW HG-A-34 YELLOW HG-DTYY2UD-A-34-اوال
298
23 RED HG-A-34 الیدی اوال قرمز HG مدل A34 چیپ تایوان
315
24 LED BLUE 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
319
25 RED ال ای دی 4 پایه
327
26 RED HG LED 5R2UD-A خودرنگ
328
27 YELLOW HG LED 5Y2UD-A خودرنگ
328
28 GREEN HG LED 5G2UD-A خودرنگ
328
29 GREEN HG DIP-LED 05 mm/5G2UD-A خودرنگ
328
30 RED HG DIP-LED 05 mm/5R2UD-A خودرنگ
328
31 YELLOW HG DIP-LED 05 mm/5Y2UD-A خودرنگ
328
32 براکت پاور الیدی 1 تا 3 وات متفرقه
328
33 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A
344
34 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A
344
35 WHITE Super 3m LED HG-3W4SCYY
344
36 WHITE DIP-LED 03mm/HG-3W4SCYY
344
37 YELLOW HG YY12 374
38 RED HG YY12 الیدی سوپر قرمز HG مدل YY12 چیپ تایوان
374
39 RED HG YY12 DIP-LED 05 mm/
374
40 YELLOW HG YY12 DIP-LED 05 mm/
374
41 BLUE HG-A-34 BLUE HG-DTYB2SD-A-34-اوال
374
42 LED GREEN 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
43 LED PINK 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
44 LED RED 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
45 LED WARM HG-4014 ال ای دی نصب سطحی تک 4014 تایوان اصل-24تا26 لومن-3000تا3500 کلوین
378
46 LED WHITE 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
47 LED WHITE HG-4014 ال ای دی نصب سطحی تک 4014 تایوان اصل-24تا26 لومن-6000تا6500 کلوین
378
48 LED YELLOW 1210 ال ای دی نصب سطحی SMD سایز 1210
378
49 RED HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی RED HG-DTYR2UD-A-34
407
50 RED HG-YY12 الیدی گلاهی قرمز HG مدل YY12 چیپ تایوان
407
51 GREEN HG SCA 412
52 GREEN HG SCA DIP-LED 05 mm/
412
53 WARM W HG-A-34-DSJ WARM HG-DTYNW2SD-A-34-DSJ-اوال
428
54 WHITE HG-A-34-DSJ WHITE HG-DTYW2SD-A-34-DSJ-اوال
428
55 GREEN HG-SCA HG-CM5SG2SCA-الیدی کلاهی
445
56 BLUE HG-C-34 BLUE HG-DTYB2SD-C-34-اوال
445
57 WARM W HG-C-34 WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-اوال
458
58 BLUE HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی BLUE HG-DTYB2SD-A-34
473
59 WARM W HG-C-34-DSJ WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-DS-اوال
512
60 WHITE HG-C-34-DSJ WHITE HG-DTYW2SD-C-34-DSJ-اوال
512
61 MANGO HG-C-34-DSJ FIRE HG-DTYHW2SD-C-34-DSJ-اوال
512
62 YELLOW HG-YY12 led cm5 HG-CM5Y2UCYY12
514
63 YELLOW HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی YELLOW HG-DTYY2UD-A-34
514
64 WHITE 2835 3V HG HG-W918S12-2835
525
65 WHITE HG-A-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی HG-DTYW2SD-A-34-DSJ
540
66 WARM W HG-A-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی HG-DTYNW2SD-A-34-DSJ
540
67 BLUE HG LGJY 550
68 BLUE HG LGJY DIP-LED 05 mm/
550
69 BLUE HG-C-34 ال ای دی تخم مرغی BLUE HG-DTYB2SD-C-34
573
70 CYAN HG-DWDN CYAN HG-DTYBG4SDWDN-اوال
580
71 WARM W HG-C-34 ال ای دی تخم مرغی WARM W HG-DTYNW2SD-C-34
598
72 WHITE HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WHITE HG-DTYW2SD-c-34-DSJ
639
73 MANGO HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی DTYHW2SD-C-34-DSJ
639
74 WARM W HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-DSJ
639
75 POWER LED 01L-AL PCB
655
76 PINK HG-YY PINK HG-DTYP2SDWYY-اوال
664
77 YELLOW HG YY14 689
78 YELLOW HG YY14 DIP-LED 05 mm/
689
79 BLUE DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL
689
80 WARM WHITE DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL
689
81 WHITE DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10
689
82 WHITE HG-K-34-DSJ WHITE HG-DTYW2SD-K-34-DSJ-اوال
718
83 CYAN HG-DWDN ال ای دی تخم مرغی CYAN HG-DTYBG4SDWDN
723
84 GREEN HG HJ14 DIP-LED 05 mm/
735
85 GREEN HG HJ14 735
86 RED DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14
827
87 GREEN DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL
827
88 RED HG-53 الیدی کلاهی مرتفع قرمز HG
853
89 UV HG-5UV4PCA HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
899
90 UV HG-5UV4PCA DIP-LED 05 mm/HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
899
91 YELLOW DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14
966
92 3535 PCB
1,180
93 WHITE CM8-0.3W led cm5 HG-CM8W4SCXY0.3W
1,273
94 55D-W20 لنز پاور الیدی 1 و 3 وات
1,319
95 30D-W20 لنز (یکپارچه) پاورال ای دی 1 و 3 وات
1,344
96 POWER LED 01L-1 PCB
1,378
97 RGB DIP-LED 05 mm/
1,378
98 RGB 1-3W PCB
1,970
99 PIXEL 12mm LED/پیکسل انگشتی
2,625
100 PIXEL 12mm پیکسل انگشتی
2,625