منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 1108 OPTO COUPLER
853
2 1108 853
3 EL817-C DIP-Opto co/55V-100mA-Original
907
4 P521 SMD OPTO COUPLER/SMD-4PIN-Opto Cupler 55V 30mA-COPY
1,705
5 P521 SMD SMD-4PIN-Opto Cupler 55V 30mA-COPY
1,705
6 H11B3 OPTO COUPLER
1,970
7 PC817-2 OPTO COUPLER
1,970
8 H11B3 1,970
9 CNY17 OPTO COUPLER/CNY17-3 EVER LIGHT
2,125
10 CNY17 CNY17-3 EVER LIGHT
2,125
11 4N33 OPTO COUPLER
2,230
12 4N33 2,230
13 PC827 OPTO COUPLER/=P521-2 COPY
3,032
14 PC827 =P521-2 COPY
OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8DIP
3,032
15 4N35 OPTO COUPLER
4,330
16 4N35 4,330
17 PS2652 OPTO COUPLER/=4N26-NEC
4,595
18 PS2652 =4N26-NEC
4,595
19 PC847 OPTO COUPLER/=P521-4
4,725
20 PC847 =P521-4
4,725
21 6N139 OPTO TRANSISTOR/EVER LIGHT
4,822
22 6N139 EVER LIGHT
OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE 8DIP
4,822
23 P521-4 OPTO COUPLER
5,250
24 P521-4 5,250
25 6N136 OPTO TRANSISTOR/EVER-ORIG
5,510
26 6N136 EVER-ORIG
5,510
27 6N137 OPTO TRANSISTOR
5,905
28 6N137 5,905
29 TLP250-COPY OPTO COUPLER
6,560
30 TLP250-COPY 6,560
31 H11L1 OPTO COUPLER
8,270
32 H11L1 .
8,270
33 H11L1 اوپتوکوپلر
8,270
34 TLP181 SMD OPTO COUPLER
9,845
35 TLP181 SMD 9,845
36 4N27 اوپتوکوپلر
-
37 H11A10 اوپتوکوپلر
-
38 H11AA1 اوپتوکوپلر
-
39 H11A550 اوپتوکوپلر
-
40 H11N1 اوپتوکوپلر
-
41 PS2561 اوپتوکوپلر NEC
-
42 PS2501 اوپتوکوپلر NEC
-
43 4N37 اوپتوکوپلر
-
44 H11A2 اوپتوکوپلر
-
45 P741 اوپتوکوپلر
-
46 P521 اوپتوکوپلر
-
47 4N25 اوپتوکوپلر
-
48 p651 اوپتوکوپلر
-
49 4N26 اوپتوکوپلر
-
50 H11A3 اوپتوکوپلر
-
51 MCT2E اوپتوکوپلر
-
52 P621 اوپتوکوپلر
-
53 P541 اوپتوکوپلر
-
54 PC814 اوپتوکوپلر
-
55 6N138 اوپتوترانزیستور
-
56 P521-SMD اوپتوکوپلر SMD-4PIN-Opto Cupler 55V 30mA-COPY
-
57 P521-SMD-II اوپتوکوپلر SMD-4PIN-Opto Cupler 55V 30mA-COPY
-
58 TLP250 اوپتوکوپلر COPY
-
59 PC847=P521-4 اوپتوکوپلر
-
60 PS2652=4N26-NEC اوپتوکوپلر
-
61 TLP181-SMD اوپتوکوپلر
-
62 TLP250 اوپتوکوپلر TLP250 OP.CP TRN.10 TO 35
-
63 P250 اوپتوکوپلر TLP250 OP.CP TRN.10 TO 35
PROBE OSC 250MHZ X100 1.2M CABLE
-