منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 جامپر سیمی سیم جامپر
59
2 جامپر متفرقه
130
3 جامپر 130
4 پین فیوز 328
5 پین هدر 1*40 نری/21میل Pin Header 1*40 Male-2.54mm-21mm
2,499
6 پین هدر 1*40 نری/صاف کوچک Pin Header 1*40 Male-2.0mm
2,499
7 پین هدر 1*40 نری/90درجه کوچک Pin Header 1*40 Male-R/A-2.0mm
3,499
8 پین هدر 2*40 مادگی/90درجه Pin Header 2*40 Female R/A-2.54mm
4,460
9 پین هدر 1*40 مادگی/90درجه کوچک Pin Header 1*40 Female-R/A-2.0mm
4,998
10 پین هدر 1*40 نری/صاف Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,500
11 پین هدر 1*40 نری/90 درجه Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,900
12 پین هدر 1*40 مادگی/صاف Pin Header 1*40 Female-2.54mm
2,000
13 پین هدر 1*40 مادگی/صاف Pin Header 1*40 Female-2.54mm
2,300
14 پین هدر 1*40 نری/27میل Pin Header 1*40 Male-2.54mm-27mm
2,900
15 پین هدر 2*40 نری/صاف Pin Header 2*40 Male-2.54mm
3,000
16 پین هدر 2*40 مادگی Pin Header 2*40 Female-2.54mm
3,800
17 پین هدر 2*40 نری/نود درجه Pin Header 2*40 Male R/A-2.54mm
3,800
18 پین هدر 1*40 مادگی/صاف کوچک Pin Header 1*40 Female-R/A-2.0mm
5,000
19 پین هدر 1*40 مادگی/نظامی پین هدر نظامی مادگی
9,500
20 پین هدر 1*40 نری/نظامی پین هدر نظامی نری
12,000