منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 تراشه ای U هیت سینک
876
2 تراشه ای کوچک هیت سینک
1,124
3 تراشه ای متوسط هیت سینک
1,500
4 تراشه ای بزرگ هیت سینک
3,124
5 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری هیت سینک
4,376
6 قابلمه ای هیت سینک
5,000
7 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014
7,500
8 الیدی نواری دوبل هیت سینک همراه با طلق و 2 تا چیپس
31,248
9 شمش ناودانی هیت سینک MG265
162,500
10 شمش شاخ گوزنی بزرگ هیت سینک
312,500
11 الیدی نواری ذوزنقه هیت سینک
-
12 شاخ گوزنی کوچک 5 سانتی متری هیت سینک
-
13 الیدی نواری ضخیم پهن هیت سینک
-
14 شمش شانه ای بزرگ هیت سینک
-
15 شمش شاخ گوزنی کوچک هیت سینک
-
16 الیدی نواری هیت سینک ساده نازک
-
17 شمش تراشه ای هیت سینک
-
18 دوبل هیت سینک
-
19 هت سینگ 10سانتی هیت سینک هز سانت هزار تومان
-