منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 ER 28*28 هسته فریت ferriet core
7,500
2 2*05 هسته فریت p
-
3 2*07 هسته فریت p
-
4 2*08 هسته فریت p
-
5 2*10 هسته فریت p
-
6 2*13 هسته فریت p
-
7 2*17 هسته فریت p
-
8 2*20 هسته فریت p
-
9 2*25 هسته فریت p
-