منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 خط 2پ دوشاخه PLUG 4P2C
288
2 خط 6پ دوشاخه PLUG 6P6C
312
3 خط 4پ درجه یک دوشاخه بسته صد عددی
376
4 گوشی دوشاخه PLUG 6P4C
436
5 خط 2پ دوشاخه
464
6 گوشی دوشاخه
524
7 خط 6پ دوشاخه
836
8 RJ45-CAT 6 دوشاخه
1,076
9 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP
1,124
10 آداپتوری با سیم دوشاخه
2,752
11 فیش موزی کوچک دوشاخه
3,500
12 فیش موزی بزرگ دوشاخه
5,000
13 PS2-6P دوشاخه
5,000
14 خط 4پ دوشاخه PLUG4P4C
-
15 کابل ضبط دوشاخه
-
16 خط 4پ دوشاخه
-
17 CAT6-AMP دوشاخه
-
18 تغذیه آداپتوری دوشاخه
-
19 آداپتوری دوشاخه
-