منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 LINE 4 PIN (ON PANEL) 1,310
2 LINE 4 PIN (ON PANEL) JACK
1,310
3 RJ45 ایستاده روبردی JACK
1,705
4 RJ45 روبردی طوسی فلزی JACK
1,705
5 Mini USB R/A SMD کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی
1,970
6 Mini USB R/A کانکتور مادگی روبردی رایت
1,970
7 Micro USB -Mobile- JACK
1,970
8 RJ45 فلزی JACK
1,970
9 Micro USB -Mobile- 1,970
10 تغذیه سیمدار 2,066
11 تغذیه سیمدار JACK
2,066
12 PS2 R/A 2,360
13 PS2 R/A JACK
2,360
14 RJ45 روبردی طوسی JACK
2,360
15 آزمایشگاهی کوچک چینی 2,625
16 آداپتوری با سیم JACK
2,625
17 آزمایشگاهی کوچک چینی JACK
2,625
18 Micro SD 3,280
19 PHILIPS R/A 3,280
20 Micro SD JACK
3,280
21 PHILIPS R/A JACK
3,280
22 USB3 JACK
3,940
23 RJ45 فلزی مستطیل JACK
4,330
24 POWER M گوشواره ای 4,595
25 POWER M گوشواره ای JACK
4,595
26 POWER F گوشواره ای 5,250
27 POWER F گوشواره ای JACK
5,250
28 آزمایشگاهی بزرگ مشکی/طلایی 5,905
29 PS2 R/A double 5,905
30 آزمایشگاهی بزرگ قرمز/طلایی 5,905
31 PS2 R/A double JACK
5,905
32 آزمایشگاهی بزرگ قرمز/طلایی JACK
5,905
33 آزمایشگاهی بزرگ مشکی/طلایی JACK
5,905
34 آزمایشگاهی بزرگ رزوه ریز 9,647
35 آزمایشگاهی بزرگ رزوه ریز JACK
9,647
36 POWER M With Fuse 9,845
37 POWER M With Fuse JACK
9,845
38 POWER M JACK
18,375
39 POWER M 18,375
40 تغذیه آداپتوری روبردی جک
-
41 آداپتوری روبردی جک
-
42 LINE 2 PIN R/A جک
-
43 POWER F جک
-
44 تغذیه آداپتوری روپنلی جک
-