منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک
1,248
2 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک
1,624
3 RJ45 ایستاده روبردی جک
1,624
4 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی
1,876
5 RJ45 فلزی جک
1,876
6 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت
1,876
7 Micro USB -Mobile- جک
1,876
8 تغذیه سیمدار جک
1,968
9 RJ45 روبردی طوسی جک
2,248
10 PS2 R/A جک
2,248
11 آزمایشگاهی کوچک چینی جک
2,500
12 Micro SD جک
3,124
13 PHILIPS R/A جک
3,124
14 USB3 جک
3,752
15 RJ45 فلزی مستطیل جک 8P8C
4,124
16 POWER M گوشواره ای جک
4,376
17 POWER F گوشواره ای جک
5,000
18 آزمایشگاهی بزرگ مشکی/طلایی جک
5,624
19 PS2 R/A double جک
5,624
20 آزمایشگاهی بزرگ قرمز/طلایی جک
5,624
21 آزمایشگاهی بزرگ رزوه ریز جک
9,188
22 POWER M With Fuse جک
9,376
23 POWER M جک
17,500
24 تغذیه آداپتوری روبردی جک
-
25 آداپتوری روبردی جک
-
26 LINE 2 PIN R/A جک
-
27 POWER F جک
-
28 تغذیه آداپتوری روپنلی جک
-