منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 خط 2پ PLUG 4P2C
302
2 XH-3PIN Male R/A TERMINAL
307
3 خط 6پ PLUG 6P6C
328
4 خط 4پ درجه یک بسته صد عددی
395
5 خط 4پ درجه یک PLUG
395
6 فریت بید 1206 هسته فریت
395
7 هسته حلقوی 10 م م هسته فریت
395
8 XH-4PIN Male R/A TERMINAL
407
9 استوانه 01,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
412
10 گرد 03,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
412
11 گوشی PLUG 6P4C
458
12 فریت بید هسته فریت
458
13 گرد 04,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
575
14 XH-5PIN Male R/A TERMINAL
592
15 مخابراتی 2 پین TERMINAL
630
16 POWER LED 01L-AL 655
17 POWER LED 01L-AL PCB
655
18 سلفی هسته فریت
655
19 مخابراتی 2 پین رایت TERMINAL
680
20 استوانه 01,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
739
21 گرد 05,03 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
739
22 2*10 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
920
23 تراشه ای U هیت سینک
920
24 2*10 BOX کانکتور
920
25 تراشه ای U 920
26 مخابراتی 3 پین TERMINAL
945
27 مخابراتی 3 پین رایت TERMINAL
1,025
28 XH-2PIN+30Cm Wire TERMINAL
1,037
29 2*05 BOX کانکتور
1,050
30 IDC2*05 CONNECTOR
1,050
31 2*05 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,050
32 3535 1,180
33 تراشه ای کوچک هیت سینک
1,180
34 3535 PCB
1,180
35 RJ45-CAT 5 PLUG
1,180
36 2*07 BOX کانکتور
1,180
37 تراشه ای کوچک 1,180
38 IDC2*07 CONNECTOR
1,180
39 RJ45-CAT 5 AMP
1,180
40 2*07 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,180
41 مخابراتی 4 پین رایت TERMINAL
1,285
42 2*08 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,310
43 LINE 4 PIN (ON PANEL) 1,310
44 2*08 BOX کانکتور
1,310
45 LINE 4 PIN (ON PANEL) JACK
1,310
46 IDC2*08 CONNECTOR
1,310
47 EE 14*16 هسته فریت
1,310
48 RJ45-CAT 6 PLUG
1,336
49 RJ45-CAT 6 1,336
50 M1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,344
51 USB A Female-S 1,365
52 USB A Female-S CONNECTOR
1,365
53 POWER LED 01L-1 PCB
1,378
54 POWER LED 01L-1 1,378
55 پاوری 2پین TERMINAL
1,445
56 مخابراتی 5 پین TERMINAL
1,445
57 گوی D4 آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
1,478
58 MR1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,512
59 تراشه ای متوسط هیت سینک
1,575
60 تراشه ای متوسط 1,575
61 بین راهی مشکی دو پین SM02P-SM02S
1,575
62 COVER 09 PIN CONNECTOR
1,575
63 مخابراتی 5 پین رایت TERMINAL
1,575
64 بین راهی مشکی دو پین CONNECTOR-SM02P-SM02S
1,575
65 مخابراتی 8 پین TERMINAL
1,642
66 استوانه 03,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
1,642
67 RJ45 روبردی طوسی فلزی 1,705
68 RJ45 ایستاده روبردی 1,705
69 RJ45 ایستاده روبردی JACK
1,705
70 RJ45 روبردی طوسی فلزی JACK
1,705
71 2PIN-DG301 TERMINAL
1,705
72 IDC2*10 CONNECTOR
1,705
73 EE 16*19 هسته فریت
1,705
74 مخابراتی 6 پین TERMINAL
1,772
75 2PIN-DG300 TERMINAL
1,840
76 COVER 09 PIN پرسی CONNECTOR
1,840
77 2*13 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,970
78 BNC BARREL کانکتور BNC بین راهی
1,970
79 Mini USB R/A SMD کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی
1,970
80 RJ45 فلزی 1,970
81 Mini USB R/A کانکتور مادگی روبردی رایت
1,970
82 گوی D5 آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
1,970
83 RGB PCB
1,970
84 USB A Female-R 1,970
85 USB A Male-R 1,970
86 USB A Male-SMD 1,970
87 2*13 BOX کانکتور
1,970
88 Micro USB -Mobile- JACK
1,970
89 RJ45 فلزی JACK
1,970
90 RGB 1,970
91 2PIN-DG128 TERMINAL
1,970
92 IDC2*13 CONNECTOR
1,970
93 USB A Female-R CONNECTOR
1,970
94 USB A Male-R CONNECTOR
1,970
95 USB A Male-SMD CONNECTOR
1,970
96 Micro USB -Mobile- 1,970
97 F1*40 Pin Header 1*40 Female-2.54mm
1,995
98 FR1*40 Pin Header 1*40 Female-2.54mm
1,999
99 PTR02P ترمینال پی تی آر 2 پین (5.08) صاف
2,037
100 XH-3PIN+30Cm Wire TERMINAL
2,058