منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 چیپس هیت سینک تخت متفرقه
395
2 چیپس هیت سینک پره ای متفرقه
525
3 تراشه ای U هیت سینک
920
4 تراشه ای کوچک هیت سینک
1,176
5 تراشه ای متوسط هیت سینک
1,806
6 تراشه ای بزرگ 2.4 سانتی 13*24 میلیمتر
2,625
7 تراشه ای بزرگ 3 سانتی 13*30 میلیمتر
3,276
8 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری 4,595
9 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری هیت سینک
4,595
10 طلق مات هیت سینک کوچک متفرقه
4,725
11 طلق مات هیت سینک کوچک 4,725
12 طلق مات هیت سینک شاخه ای متفرقه
4,918
13 طلق مات هیت سینک شاخه ای 4,918
14 هیت سینک قابلمه ای هیت سینک پره ای جهت ترانزیستور قابلمه ای
5,250
15 الیدی شاخه ای پره ای هیت سینک/پره دار 4014/ضخیم
7,875
16 شمش ناودانی هیت سینک/MG265
170,625
17 شمش ناودانی MG265
170,625
18 شمش شاخ گوزنی بزرگ هیت سینک
328,125
19 شمش شاخ گوزنی بزرگ 328,125
20 الیدی نواری ذوزنقه هیت سینک
-
21 شاخ گوزنی کوچک 5 سانتی متری هیت سینک
-
22 الیدی نواری ضخیم پهن هیت سینک
-
23 شمش شانه ای بزرگ هیت سینک
-
24 شمش شاخ گوزنی کوچک هیت سینک
-
25 الیدی نواری هیت سینک ساده نازک
-
26 شمش تراشه ای هیت سینک
-
27 دوبل هیت سینک
-
28 طلق مات هیت سینک کوچک متفرقه
-
29 هت سینگ 10سانتی هیت سینک هز سانت هزار تومان
-