منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 5.5*5.5 6 Pin کلید
756
2 راکر ریز 0-1 کلید/دو پین - دو حالت ریز
1,147
3 8.5*8.5 6Pin کلید
1,310
4 کشویی 3پین 2حالت بزرگ کلید
1,508
5 کشویی 3پین 2حالت کوچک کلید
1,508
6 کشویی 3پین 2حالت متوسط کلید
1,508
7 کشویی 4پین 3حالت بزرگ کلید
1,508
8 کشویی 4پین 3حالت کوچک کلید
1,508
9 کشویی 4پین 3حالت متوسط کلید
1,508
10 کشویی 6پین 2حالت متوسط کلید
1,508
11 کشویی نصب سطحی کلید
1,508
12 راکر ریز 11-0-1 کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,230
13 راکر 0-1 متوسط فرانسوی کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
2,264
14 راکر 0-1 متوسط فرانسوی کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,264
15 راکر 0-1 متوسط کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
2,625
16 راکر 0-1 متوسط کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,717
17 راکر متوسط 11-0-1 کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,990
18 تایوانی گرد کلید
3,020
19 کشویی 8پین 2حالت بزرگ کلید
3,020
20 مربع ال ای دی دار کلید
3,020
21 راکر گرد 0-1 کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
3,545
22 راکر 0-1 بزرگ فرانسوی کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
3,772
23 راکر 0-1 متوسط کلید راکر 4 پین/Rocker Switch
3,940
24 راکر چراغدار کوچک سفید 0-1 کلید راکر 3 پین+لامپ/Rocker Switch
3,940
25 راکر گرد 11-0-1 کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
4,330
26 چکشی 2پFUJISOKU کلید
4,528
27 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح كليد قرمز
4,822
28 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح کلید
4,822
29 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح آبی
4,822
30 چکشی 3پ 3ح سر قرمز کلید
5,250
31 چکشی 3پ 2ح سر قرمز کلید
5,284
32 راکر باریک 11-0-1 کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
5,284
33 6پین قرمز کلید
5,347
34 راکر چراغدار گرد 0-1 کلید راکر 3 پین+لامپ/Rocker Switch
5,510
35 راکر چراغدار باریک 0-1 کلید راکر 3 پین+لامپ/Rocker Switch
5,905
36 چکشی 3پ 2ح قهوه ای کلید
6,560
37 چکشی 3پ 3ح قهوه ای کلید
6,560
38 راکر چراغدار بزرگ 0-1 کلید راکر 4 پین+لامپ/Rocker Switch
9,845
39 چکشی 3 حالت 6 پین کلید
10,374
40 راکر چراغدار باریک دوبل 0-1 کلید راکر 3 پین+لامپ * 2/Rocker Switch
10,500
41 چکشی 6پ 3ح مشکی بزرگ کلید
18,866
42 راکر چراغدار کوچک چهار پین 0-1 کلید راکر 4 پین+لامپ/Rocker Switch
-