منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون 160
2 سرشاسی گرد 12*12 مخصوص سایز 12*12
197
3 4PIN-6*6*4.3 0.8mm DIP 4P 6*6
260
4 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م شاسی دام سوییچ
260
5 چهار پین 6*6*4.5 01mm DIP 4P 6*6
290
6 دو پین 6*6*4.5 01mm DIP 2P 6*6
302
7 چهار پین 6*6*5.5 02 mm DIP 4P 6*6
302
8 چهار پین 6*6*5 01.5 mm DIP 4P 6*6
307
9 چهار پین 6*6*6 02.5 mm DIP 4P 6*6
315
10 چهار پین 6*6*7 03.5mm DIP 4P 6*6
340
11 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م DOME SWITCH
370
12 چهار پین 6*6*6.5 03mm DIP 4P 6*6
370
13 چهار پین 6*6*7.5 04mm DIP 4P 6*6
374
14 دام سوییچ چهارگوش 10 م م DOME SWITCH
395
15 چهار پین 6*6*8.5 05mm DIP 4P 6*6
399
16 سر شاسی نقره ای طرحدار TACT SWITCH
525
17 چهار پین 6*6*9.5 06mm DIP 4P 6*6
525
18 چهار پین 6*6*10.5 07mm DIP 4P 6*6
550
19 چهار پین 6*6*12 08.5mm DIP 4P 6*6
592
20 چهار پین 6*6*12.5 09mm DIP 4P 6*6
655
21 چهار پین 6*6*9.5 06mm DIP 2P 6*6
655
22 چهار پین 6*6*15 11.5mm DIP 4P 6*6
722
23 چهار پین 6*6*16 12.5mm DIP 4P 6*6
748
24 5.5*5.5 6 Pin کلید
756
25 چهار پین 6*6*20 16.5mm DIP 4P 6*6
853
26 راکر ریز 0-1 کلید/دو پین - دو حالت ریز
1,147
27 چهار پین 12*12*4.3 0.8mm DIP 12*12 TACT. SW.
1,180
28 کوچک دسته کوتاه micro sw CHN
1,197
29 8.5*8.5 6Pin کلید
1,310
30 12*12-B3F سرشاسی خور B3F-TACT SW.
1,310
31 چهار پین 12*12*08 8mm DIP 12*12 TACT. SW.
1,310
32 چهار پین 6*6*18 14.5mm DIP 4P 6*6
1,310
33 چهار پین 12*12*18 14.4mm DIP 12*12 TACT. SW.
1,310
34 8.5*8.5 6Pin 1,445
35 کوچک دسته کوتاه مشکی/سفید 2 آمپری
1,445
36 8.5*8.5 6Pin شاسی
1,445
37 کوچک دسته کوتاه میکرو سوییچ/مشکی/سفید 2 آمپری
1,445
38 کشویی 3پین 2حالت بزرگ زرد
1,508
39 کشویی 6پین 2حالت متوسط متوسط
1,508
40 کشویی نصب سطحی 1,508
41 کشویی 4پین 3حالت کوچک استیل
1,508
42 کشویی 4پین 3حالت متوسط مشکی
1,508
43 کشویی 4پین 3حالت بزرگ استیل 90درجه
1,508
44 کشویی 3پین 2حالت کوچک استیل
1,508
45 کشویی 3پین 2حالت متوسط مشکی
1,508
46 کشویی 3پین 2حالت بزرگ کلید
1,508
47 کشویی 3پین 2حالت کوچک کلید
1,508
48 کشویی 3پین 2حالت متوسط کلید
1,508
49 کشویی 4پین 3حالت بزرگ کلید
1,508
50 کشویی 4پین 3حالت کوچک کلید
1,508
51 کشویی 4پین 3حالت متوسط کلید
1,508
52 کشویی 6پین 2حالت متوسط کلید
1,508
53 کشویی نصب سطحی کلید
1,508
54 تاکت سوییچ الیدی دار TACT SWITCH
1,705
55 تاکت سوییچ الیدی دار 1,705
56 چهار پین 12*12*20 16.5mm DIP 12*12 TACT. SW.
1,970
57 فشاری ال ای دی خور 2,230
58 راکر ریز 11-0-1 کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,230
59 فشاری ال ای دی خور شاسی
2,230
60 قطعکن تلفنی بدون روکش فلزی
2,230
61 راکر 0-1 متوسط فرانسوی کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
2,264
62 راکر 0-1 متوسط فرانسوی کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,264
63 راکر 0-1 متوسط کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
2,625
64 دیپ سوییچ 1 پین Dip switch 01 pin
2,625
65 دیپ سوییچ 2 پین Dip switch 02 pin
2,625
66 راکر 0-1 متوسط کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,717
67 دیپ سوییچ 3 پین Dip switch 03 pin
2,755
68 قطعکن پانافون متفرقه
2,940
69 راکر متوسط 11-0-1 کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
2,990
70 قطعکن تلفنی فلزی شاسي
3,003
71 کشویی 8پین 2حالت بزرگ استیل ژاپن
3,020
72 مربع ال ای دی دار 3,020
73 تایوانی گرد کلید
3,020
74 کشویی 8پین 2حالت بزرگ کلید
3,020
75 مربع ال ای دی دار کلید
3,020
76 دیپ سوییچ 4 پین Dip switch 04 pin
3,020
77 تایوانی گرد ف
3,020
78 گرد کوچک شاسی
3,280
79 دیپ سوییچ 5 پین Dip switch 05 pin
3,280
80 گرد کوچک 3,280
81 تایوانی گرد بلند سر قرمز
3,545
82 راکر گرد 0-1 کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
3,545
83 تایوانی شاسی قرمز بزرگ
3,545
84 دیپ سوییچ 6 پین Dip switch 06 pin
3,545
85 راکر 0-1 بزرگ فرانسوی کلید راکر 2 پین/Rocker Switch
3,772
86 دیپ سوییچ 7 پین Dip switch 07 pin
3,805
87 راکر 0-1 متوسط کلید راکر 4 پین/Rocker Switch
3,940
88 راکر چراغدار کوچک سفید 0-1 کلید راکر 3 پین+لامپ/Rocker Switch
3,940
89 دیپ سوییچ 8 پین Dip switch 08 pin
3,940
90 فلزی کوچک قرمز و مشکی
4,175
91 فلزی کوچک شاسی
4,175
92 راکر گرد 11-0-1 کلید راکر 3 پین/Rocker Switch
4,330
93 چکشی 2پFUJISOKU 4,528
94 چکشی 2پFUJISOKU کلید
4,528
95 متوسط دسته بلند میکرو سوییچ/QY-CHN دسته 40 م م-3A
4,595
96 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح كليد قرمز
4,822
97 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح کلید
4,822
98 کلید شاسی چکشی 3پ 3ح آبی
4,822
99 چکشی 5,250
100 چکشی 3پ 3ح سر قرمز 5,250