منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 رید رله 14م م RELAY
3,675
2 رید رله 14م م 3,675
3 رید رله 14م م پین طلایی RELAY
6,170
4 رید رله 14م م پین طلایی 6,170
5 رید رله 05 م م RELAY
6,560
6 رید رله 05 م م 6,560
7 رید رله 14م م پین طلایی درجه1 RELAY
-
8 رید رله 14م م پین طلایی درجه1 -
9 6V 1C 10A RELAY
7,875
10 9V 1C 10A RELAY
7,875
11 6V 1C 10A 7,875
12 12V 1C 10A 3FF Songle RELAY
-
13 24V 1C 20A رله بچه میلیون 24 ولت/
7,875
14 3V 1C 7A RELAY
7,875
15 5V 1C 10A RELAY
7,875
16 5V 1C 2A 5 پایه
8,270
17 12V 1C 2A 8,270
18 24V 1C 2A 5 پایه
8,270
19 12V 1C 2A RELAY
8,270
20 24V 1C 2A RELAY
8,270
21 5V 1C 2A RELAY
8,270
22 48V 1C 10A 9,055
23 48V 1C 10A RELAY
9,055
24 رید رله 30م م RELAY
10,500
25 رید رله 30م م 10,500
26 رید رله 700 اهمی RELAY
11,550
27 رید رله 700 اهمی 11,550
28 24V 2C 1A رله 2 کنتاکت مخابراتی/NGH-N4078 0.2W
11,810
29 5V 2C 1A رله 2 کنتاکت مخابراتی/NGH- 0.2W
11,810
30 24V 2C 1A رله 2 کنتاکت مخابراتی/TIANBO
11,810
31 12V 2C 2A MEISHUO MCB-S-212-C-5 8PIN 0.2W
12,860
32 12V 1C 8A SCHRACK V23061-A1005-سفید 4 پین
18,375
33 12V 1C 8A SCHRACK RELAY
18,375
34 24V 1C 30A HKE CMP8 CMP8-S-DC24V-C
22,310
35 24V 1C 30A HKE CMP8 RELAY
22,310
36 24V 2C 5A MEISHUO MPJ2-S-224-C 8PIN 0.54W
24,940
37 12V 1C 30A CMP8 HKE
26,250
38 12V 1C 30A CMP8 RELAY
26,250
39 12V 1C 30A-HKE HJQ-15F1 HJQ-15F1 HKE
27,170
40 24V 1C 30A SONGLE SLA24VDC-SL-C رله غورباقه ای
27,170
41 12V 1C 30A ماشینی HE-HJR15F1
27,170
42 12V 1C 30A ماشینی RELAY
27,170
43 12V 1C 30A-HKE HJQ-15F1 RELAY
27,170
44 24V 1C 30A SONGLE RELAY
27,170
45 24V 1C 16A SongChuan RELAY
27,560
46 12V 1C 30A NT91 RELAY
28,875
47 12V 1C 30A NT90 32,810
48 24V 1C 30A NT90 32,810
49 24V 1C 16A HRM2H HK14FH-DC24V-SHG HUI KE
35,440
50 12V 1C 16A HRM2H HK14FH-DC12V-SHG-HUI KE
35,440
51 12V 2C 5A HRM1H RELAY
35,440
52 24V 2C 5A HKE HRM1H RELAY
38,060
53 12V 4C HJQ22F HE
43,310
54 12V 4C HJQ22F RELAY
43,310
55 24V 2C 8A FINDER 45,940
56 220V 2C 10A MY2 45,940
57 12V 2C 5A Omron RELAY
45,940
58 220V 2C 10A MY2 RELAY
45,940
59 24V 2C 8A FINDER RELAY
45,940
60 24V 2C 5A OMRON RELAY
48,560
61 12V 4C MY4 Omron
52,500
62 110V 2C 10A TIANBO HJQ-13F RELAY
52,500
63 12V 4C MY4 RELAY
52,500
64 220V 4C OMRON LY4 RELAY
52,500
65 12V 4C MY4-NJ 55,125
66 12V 4C MY4-NJ RELAY
55,125
67 SSR 10DA-LDG RELAY
138,293
68 جیوه ای RELAY
164,060
69 جیوه ای 164,060
70 SSR 40DA-FOTEK RELAY
196,875
71 12V 1C 10A MEISHUO MPA-S-124-C 5PIN 0.36W
6,700
72 12V 1C 7A رله 12ولت 7 آمپر ITEX
6,700
73 12V 1C 10A 3FF HKF RELAY
7,000
74 12V 1C 10A 3FF Tianbo RELAY
7,000
75 24V 1C 10A RELAY
7,000
76 12V 1C 20A رله بچه میلیون 12 ولت / HJR-78F-HTV
7,700
77 12V 1C 20A رله بچه میلیون 12 ولت / HJR-78F-TIANBO
8,000
78 12V 1C 10A 21FF HKF RELAY
9,000
79 12V 2C 1A رله 2 کنتاکت مخابراتی/NGH-N4078 0.2W
12,000
80 12V 1C 5A-G5NB-1A-E رله پکیج امرون-OMRON
18,000
81 24V 1C 5A-G5NB-1A-E رله پکیج - OMRON
18,000
82 24V 1C 16A MEISHUO MPJ2-S-124-C 8PIN 0.54W
28,000
83 12V 1C 16A MEISHUO MPJ2-S-112-C 8PIN 0.54W
29,000
84 12V 1C 30A NT91 15A
35,000
85 12V 1C 30A NT90 RELAY
35,000
86 24V 1C 30A NT90 RELAY
35,000
87 5V 2C 5A TIANBO رله
-
88 رید رله 50م م رله
-
89 24V SIEMENS رله
-
90 24V 1C 30A NT91 رله
-
91 24V-NAIS JW2SN رله
-
92 24V 2C 10A GUARDIAN رله پایه سوزنی
-
93 24V 2C HE HJQ13F رله
-
94 24V 1C T78 LIMING رله
-
95 24V 2C NAIS رله JW2SN
-
96 24V 4C 5A رله
-
97 230V 1C 16A رله
-
98 220V 2C HE رله
-
99 24V LATCH رله
-
100 220V 2C OMRON LY2 رله
-