منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 4PIN-6*6*4.3 0.8mm DIP 4P 6*6
260
2 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م شاسی دام سوییچ
260
3 خط 2پ PLUG 4P2C
302
4 XH-3PIN Male R/A TERMINAL
307
5 خط 6پ PLUG 6P6C
328
6 دام سوییچ چهارگوش 8.4 م م DOME SWITCH
370
7 خط 4پ درجه یک بسته صد عددی
395
8 خط 4پ درجه یک PLUG
395
9 دام سوییچ چهارگوش 10 م م DOME SWITCH
395
10 فریت بید 1206 هسته فریت
395
11 هسته حلقوی 10 م م هسته فریت
395
12 XH-4PIN Male R/A TERMINAL
407
13 استوانه 01,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
412
14 گرد 03,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
412
15 گوشی PLUG 6P4C
458
16 فریت بید هسته فریت
458
17 گرد 04,02 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
575
18 XH-5PIN Male R/A TERMINAL
592
19 مخابراتی 2 پین TERMINAL
630
20 POWER LED 01L-AL 655
21 POWER LED 01L-AL PCB
655
22 سلفی هسته فریت
655
23 مخابراتی 2 پین رایت TERMINAL
680
24 استوانه 01,05 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
739
25 گرد 05,03 آهنربا N42 نئودیمیوم-دایره
739
26 5.5*5.5 6 Pin کلید
756
27 2*10 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
920
28 تراشه ای U هیت سینک
920
29 2*10 BOX کانکتور
920
30 تراشه ای U 920
31 مخابراتی 3 پین TERMINAL
945
32 مخابراتی 3 پین رایت TERMINAL
1,025
33 XH-2PIN+30Cm Wire TERMINAL
1,037
34 2*05 BOX کانکتور
1,050
35 IDC2*05 CONNECTOR
1,050
36 2*05 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,050
37 راکر ریز 0-1 1,147
38 راکر ریز 0-1 کلید/دو پین - دو حالت ریز
1,147
39 3535 1,180
40 تراشه ای کوچک هیت سینک
1,180
41 3535 PCB
1,180
42 RJ45-CAT 5 PLUG
1,180
43 2*07 BOX کانکتور
1,180
44 تراشه ای کوچک 1,180
45 IDC2*07 CONNECTOR
1,180
46 RJ45-CAT 5 AMP
1,180
47 2*07 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,180
48 مخابراتی 4 پین رایت TERMINAL
1,285
49 2*08 BOX کانکتور آی دی سی روبردی نری
1,310
50 LINE 4 PIN (ON PANEL) 1,310
51 2*08 BOX کانکتور
1,310
52 LINE 4 PIN (ON PANEL) JACK
1,310
53 8.5*8.5 6Pin کلید
1,310
54 IDC2*08 CONNECTOR
1,310
55 EE 14*16 هسته فریت
1,310
56 RJ45-CAT 6 PLUG
1,336
57 RJ45-CAT 6 1,336
58 M1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,344
59 USB A Female-S 1,365
60 USB A Female-S CONNECTOR
1,365
61 POWER LED 01L-1 PCB
1,378
62 POWER LED 01L-1 1,378
63 8.5*8.5 6Pin 1,445
64 8.5*8.5 6Pin شاسی
1,445
65 پاوری 2پین TERMINAL
1,445
66 مخابراتی 5 پین TERMINAL
1,445
67 گوی D4 آهنربا N42 نئودیمیوم-ساچمه ای
1,478
68 کشویی 3پین 2حالت بزرگ زرد
1,508
69 کشویی 6پین 2حالت متوسط متوسط
1,508
70 کشویی نصب سطحی 1,508
71 کشویی 4پین 3حالت کوچک استیل
1,508
72 کشویی 4پین 3حالت متوسط مشکی
1,508
73 کشویی 4پین 3حالت بزرگ استیل 90درجه
1,508
74 کشویی 3پین 2حالت کوچک استیل
1,508
75 کشویی 3پین 2حالت متوسط مشکی
1,508
76 کشویی 3پین 2حالت بزرگ کلید
1,508
77 کشویی 3پین 2حالت کوچک کلید
1,508
78 کشویی 3پین 2حالت متوسط کلید
1,508
79 کشویی 4پین 3حالت بزرگ کلید
1,508
80 کشویی 4پین 3حالت کوچک کلید
1,508
81 کشویی 4پین 3حالت متوسط کلید
1,508
82 کشویی 6پین 2حالت متوسط کلید
1,508
83 کشویی نصب سطحی کلید
1,508
84 MR1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,512
85 تراشه ای متوسط هیت سینک
1,575
86 تراشه ای متوسط 1,575
87 بین راهی مشکی دو پین SM02P-SM02S
1,575
88 COVER 09 PIN CONNECTOR
1,575
89 مخابراتی 5 پین رایت TERMINAL
1,575
90 بین راهی مشکی دو پین CONNECTOR-SM02P-SM02S
1,575
91 مخابراتی 8 پین TERMINAL
1,642
92 استوانه 03,10 آهنربا N42 نئودیمیوم-استوانه
1,642
93 RJ45 روبردی طوسی فلزی 1,705
94 RJ45 ایستاده روبردی 1,705
95 RJ45 ایستاده روبردی JACK
1,705
96 RJ45 روبردی طوسی فلزی JACK
1,705
97 2PIN-DG301 TERMINAL
1,705
98 IDC2*10 CONNECTOR
1,705
99 EE 16*19 هسته فریت
1,705
100 مخابراتی 6 پین TERMINAL
1,772