منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 فریت بید 1206 هسته فریت
395
2 هسته حلقوی 10 م م هسته فریت
395
3 فریت بید هسته فریت
458
4 هسته پودر آهن حلقوی سبز 10 م م هسته پودر اهن
458
5 سلفی هسته فریت
655
6 EE 14*16 1,310
7 EE 14*16 هسته فریت
1,310
8 EE 16*19 هسته فریت
1,705
9 EE 25*19 4,330
10 EE 25*20 هسته فریت
4,330
11 هسته پودر آهن حلقوی زرد 23,14 هسته پودر اهن
4,595
12 EI 22*18 5,250
13 EI 22*18 هسته فریت
5,250
14 EI 28*20 هسته فریت
5,250
15 ER 28*28 هسته فریت
5,905