منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 RED ال ای دی 4 پایه
311
2 BLUE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL
656
3 WARM WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL
656
4 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10
656
5 RED ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14
788
6 GREEN ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL
788
7 YELLOW ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14
920