منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014
7,500
2 الیدی نواری پره ای هیت سینک
11,636
3 LED60TP5630BLUE-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
12,500
4 LED60TP5050WARM-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
12,500
5 LED60TP5630WHITE-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
12,500
6 LED60TP5050BLUE-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
17,500
7 LED60TP5050GREEN-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
17,500
8 LED60TP5050RGB-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
17,500
9 LED60TP5050YELLOW-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
20,000
10 LED60TP5050RED-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
20,000
11 LED60TP5050RGB-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
20,000
12 LED60TP5050WHITE-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
22,500
13 LED60TP5050WARM-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
22,500
14 LED90TP4014 WHITE-24V-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم90
25,000
15 LED60TP5050GREEN-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
27,500
16 LED60TP5050RGB-IP54 ال ای دی نواری
31,314
17 نئون 12ولت زرد انبه ای ال ای دی نواری
56,248
18 نئون 12ولت آبی یخی ال ای دی نواری
56,248
19 نئون 12ولت صورتی کمرنگ ال ای دی نواری
56,248
20 نئون 12ولت آفتابی لیمویی ال ای دی نواری
56,248
21 نئون 12 ولتی سبز ال ای دی نواری
56,248
22 نئون 12 ولتی آبی ال ای دی نواری
56,248
23 نئون 12 ولتی زرد ال ای دی نواری
56,248
24 نئون 12 ولتی سفید ال ای دی نواری
56,248
25 نئون 12 ولتی صورتی ال ای دی نواری
56,248
26 نئون 12 ولتی قرمز ال ای دی نواری
56,248
27 نئون 12 ولتی آفتابی ال ای دی نواری
56,248
28 LED60TP5050WARM-IP64 ال ای دی نواری
-
29 LED60TP5050WHITE-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
-
30 LED30TP5050RED ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم30-ضد آب
-
31 LED30TP5050BLUE ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم30-ضد آب
-
32 LED30TP5050GREEN ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم30-ضد آب
-
33 LED30TP5050RGB ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم30-ضد آب
-
34 LED30TP5050WHITE ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم30-ضد آب
-
35 LED30TP5050WARM ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم30-ضد آب
-
36 LED30TP5050YELLOW ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم30-ضد آب
-
37 شلنگی سفید 12 ولت ال ای دی نواری
-
38 LED60TP5050BLUE-IP65 ال ای دی نواری
-
39 LED60TP5630RED-IP54 ال ای دی نواری
-
40 LED60TP5050WW-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
-
41 LED60TP5630B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
-
42 LED60TP5630W-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
-
43 LED60TP5050W-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
-
44 LED60TP5050B-IP54 ال ای دی نواری
-
45 LED60TP5050WW-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
-
46 LED60TP5050B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
-
47 LED60TP5050G-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60
-
48 LED60TP5050R-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
-
49 LED60TP5050Y-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
-
50 LED60TP5050G-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب
-
51 LED90TP4014 W-24V-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم90
-
52 نئون انعطاف پذیر 12 ولتی سفید ال ای دی نواری هر سه سانتیمتر محل برش دارد
-
53 نئون انعطاف پذیر 12 ولتی سبز ال ای دی نواری هر سه سانتیمتر محل برش دارد
-
54 نئون انعطاف پذیر 12 ولتی آبی ال ای دی نواری هر سه سانتیمتر محل برش دارد
-
55 نئون انعطاف پذیر 12 ولتی آفتابی ال ای دی نواری هر سه سانتیمتر محل برش دارد
-
56 نئون انعطاف پذیر 12 ولتی زرد ال ای دی نواری هر سه سانتیمتر محل برش دارد
-
57 نئون انعطاف پذیر 12 ولتی صورتی ال ای دی نواری هر سه سانتیمتر محل برش دارد
-
58 نئون انعطاف پذیر 12 ولتی قرمز ال ای دی نواری هر سه سانتیمتر محل برش دارد
-