منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WARM 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
2 GREEN 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
3 WHITE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
4 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
5 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
6 YELLOW 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,752
7 PINK 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,752
8 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت 395-400 nm
15,600
9 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت 380-385 nm
15,600
10 آفتابي 4 وات ال ای دی قدرت سيتيزن اصلي. آلماني
31,248
11 Warm 4w Citizen ال ای دی قدرت
31,248
12 DOB White 20W 220V ال ای دی قدرت led power
43,720
13 DOB Warm 20W 220V ال ای دی قدرت led power
43,720
14 RGB HG-A/6-10W-R4C ال ای دی قدرت led power HG-SRGB9XGH-A/6-10W-R4C ...(گرد)
46,248
15 WARM 20W EP ال ای دی قدرت 20 وات اپيستار
50,000
16 DOB White 30W 220V ال ای دی قدرت led power
53,720
17 DOB Warm 30W 220V ال ای دی قدرت led power
53,720
18 UV 10W 395-400nm ال ای دی قدرت led power UV Power LED HG-V45G14-10W-CR2-400 9-11 Volt
60,000
19 DOB White 50W 220V ال ای دی قدرت led power
80,000
20 DOB Warm 50W 220V ال ای دی قدرت led power
80,000
21 UV 10W 370-375nm ال ای دی قدرت led power UV Power LED HG-V45G14-10W-CR2-370 9-11 Volt
95,000
22 WARM 50W EP ال ای دی قدرت اليدي 50 وات آفتابي اپيستار
110,000
23 LED W WHITE HG 2835 ال ای دی قدرت
-
24 W WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت
-
25 W WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت
-
26 WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت
-
27 WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت
-
28 WARM WHITE 1W HCC ال ای دی قدرت
-
29 WARM WHITE 10W ال ای دی قدرت
-
30 WARM WHITE 30W ال ای دی قدرت
-
31 WARM WHITE 50W ال ای دی قدرت
-