منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WHITE 2835-3V-0.5W POWER LED/SMD LED 2835
176
2 WHITE 2835-3V-0.5W SMD LED 2835
176
3 WARM 2835-3V-0.5W POWER LED/SMD LED 2835
260
4 WARM 2835-6V-1W POWER LED/SMD LED 2835
260
5 WHITE 2835-6V-1W POWER LED/SMD LED 2835
260
6 WARM 2835-3V-0.5W SMD LED 2835
260
7 WARM 2835-6V-1W SMD LED 2835
260
8 WHITE 2835-6V-1W SMD LED 2835
260
9 براکت پاور الیدی 1 تا 3 وات متفرقه
328
10 WARM 2835-9V-1W POWER LED/SMD LED 2835
349
11 WHITE 2835-9V-1W POWER LED/SMD LED 2835
349
12 WARM 2835-9V-1W SMD LED 2835
349
13 WHITE 2835-9V-1W SMD LED 2835
349
14 LED WARM HG-4014 ال ای دی نصب سطحی تک 4014 تایوان اصل-24تا26 لومن-3000تا3500 کلوین
378
15 LED WHITE HG-4014 ال ای دی نصب سطحی تک 4014 تایوان اصل-24تا26 لومن-6000تا6500 کلوین
378
16 WARM 2835 3V HG HG-NW918S12-2835
525
17 LED WARM HG 5730 POWER LED/
655
18 POWER LED 01L-AL PCB
655
19 LED WARM HG 5730 655
20 WHITE 2835 6V 1W SMD-HG-W1032S12-2835-1W 6V
722
21 WARM 2835 6V 1W SMD-HG-NW1032S12-2835-1W 6V
722
22 WARM 2835 9V 1W SMD-HG-NW1236DH12-2835-1W 9V
853
23 WARM 1W EDISON POWER LED/
1,310
24 WHITE 1W EDISON 1,310
25 WARM 1W EDISON 1,310
26 WHITE 1W EDISON POWER LED/
1,310
27 55D-W20 لنز پاور الیدی 1 و 3 وات
1,319
28 30D-W20 لنز (یکپارچه) پاورال ای دی 1 و 3 وات
1,344
29 POWER LED 01L-1 PCB
1,378
30 WARM 1W HCC POWER LED/
3,280
31 WARM 1W HCC 3,280
32 WHITE 3W HCC 3,280
33 WHITE 3W HCC POWER LED/
3,280
34 BLUE HG-3535B-12S-A POWER LED/Color:460-465nm-20-30Lm-350mA
3,545
35 RED HG-3535R-12S-A POWER LED/Color:620-625nm-20-50Lm-350mA
3,545
36 WARM HG-3535NW-12E-A POWER LED/Warm-110-120Lm-350mA
3,545
37 WARM HG-3535NW-12E-A Warm-110-120Lm-350mA
3,545
38 WHITE HG-3535W-12E-A White-110-120Lm-350mA
3,545
39 BLUE HG-3535B-12S-A Color:460-465nm-20-30Lm-350mA
3,545
40 RED HG-3535R-12S-A Color:620-625nm-20-50Lm-350mA
3,545
41 WHITE HG-3535W-12E-A POWER LED/White-110-120Lm-350mA
3,545
42 BLUE 1W BESAT POWER LED/
3,675
43 GREEN 1W BESAT POWER LED/
3,675
44 RED 1W BESAT POWER LED/
3,675
45 WARM 1W BESAT POWER LED/
3,675
46 WARM 1W BESAT 3,675
47 WHITE 1W BESAT POWER LED/
3,675
48 GREEN 1W BESAT 3,675
49 WHITE 1W BESAT 3,675
50 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,675
51 BLUE 1W BESAT 5
3,675
52 RED 1W BESAT 3,675
53 WARM 1W HG POWER LED/HG-SNW1XGH-D-1W
3,940
54 YELLOW 1W BESAT 3,940
55 WARM 1W HG HG-SNW1XGH-D-1W
3,940
56 YELLOW 1W BESAT POWER LED/
3,940
57 ZBLUE HG-3535ZB-12E-B POWER LED/Color:452.5-455nm-10-20Lm-350mA
4,200
58 ZBLUE HG-3535ZB-12E-B Color:452.5-455nm-10-20Lm-350mA
4,200
59 BLUE 1W HG POWER LED/HG-SB1XGH-D-1W
4,990
60 BLUE 1W HG HG-SB1XGH-D-1W
4,990
61 WHITE 1W HG HG-SW1XGH-D-1W
5,250
62 WHITE 1W HG POWER LED/HG-SW1XGH-D-1W
5,250
63 ZBLUE HG-3535ZB-12P-F POWER LED/Color:452.5-455nm-30-40Lm-700mA
5,510
64 ZBLUE HG-3535ZB-12P-F Color:452.5-455nm-30-40Lm-700mA
5,510
65 BLUE 3W HG POWER LED/
6,040
66 BLUE 3W HG 6,040
67 GREEN 1W HG POWER LED/HG-SG1XGH-C-1W
6,300
68 RED 1W HG-SR1XGH-C HG-SR1XGH-C-1W
6,300
69 GREEN 1W HG HG-SG1XGH-C-1W
6,300
70 BLUE HG-3550 Power LED/HG-B45G14-3550-AT7
6,552
71 WARM 3W HG 6,560
72 WARM 3W HG POWER LED/
6,560
73 WHITE 3W HG POWER LED/
6,560
74 WHITE 3W HG 6,560
75 ZRED HG-3535ZR-12G-A POWER LED/Color:660-665nm-10-20Lm-350mA
6,560
76 ZRED HG-3535ZR-12G-A Color:660-665nm-10-20Lm-350mA
6,560
77 GREEN 3W HG POWER LED/
7,220
78 GREEN 3W HG 7,220
79 WHITE HG-3550 Power LED HG-W45P14-3550-AT7
7,308
80 WARM HG-3550 Power LED/HG-NW45P14-3550-AT7
7,308
81 WHITE HG-3550 Power LED/HG-W45P14-3550-AT7
7,308
82 GREEN HG-3550 Power LED/HG-G45G14-3550-AT7
7,812
83 RED HG-3550 POWER LED/Power LED HG-R42G14-3550-AT7
7,812
84 RED HG-3550 Power LED HG-R42G14-3550-AT7
7,812
85 YELLOW 1W HG HG-SY1XGH-C-1W
7,875
86 RED 3W HG POWER LED/
7,875
87 YELLOW 1W HG POWER LED/HG-SY1XGH-C-1W
7,875
88 ZRED HG-3535ZR-12G-E POWER LED/Color:660-665nm-30-60Lm-700mA
7,875
89 ZRED HG-3535ZR-12G-E Color:660-665nm-30-60Lm-700mA
7,875
90 LED DRIVER 1*1W درایور پاور الیدی 1W
7,875
91 LED DRIVER 1-3*1W درایور پاور الیدی 1 تا 3 وات 12 ولت/
7,875
92 RED 3W HG 7,875
93 LED DRIVER 2*1W درایور پاور الیدی 2 در یک وات
7,875
94 LED DRIVER 1-3*W1 درایور پاور الیدی 1 تا 3 وات/جعبه نارنجی I LIGHT
9,190
95 YELLOW HG-3550 Power LED/HG-Y42G14-3550-AT7
9,828
96 YELLOW 3W HG 9,845
97 YELLOW 3W HG POWER LED/
9,845
98 IR HG 1W/3W 850nm POWER LED/
10,500
99 RGB 3W HG POWER LED/HG-SRGB3XGH-A/6-3W
10,500
100 RGB 3W HG HG-SRGB3XGH-A/6-3W
10,500