منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 Hattel پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR و 8051 سری S
198,752
2 Hattel + Xmega پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR+XmegaAVR+S8051
248,752
3 ST Link V2 پروگرامر
-