منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 GORDAK 952 هويه هوای گرم دیجیتال جورداک 952 (بزودی)
0
2 المنت 40 وات گات چینی KS/KX-40H-Goot-CHINA
25,200
3 40W BLACK CHN نوک مشکی چینی
26,250
4 30W CHINA نوک هویه چین درجه یک - نقره ای
26,250
5 المنت 60 وات گات چینی KS-60RT-SB-Goot-CHINA
27,720
6 30W BLACK CHN نوک مشکی چینی
28,875
7 40W CHINA نوک هویه چین درجه یک - نقره ای
28,875
8 40W CHINA نوک هویه چینی درجه یک
28,875
9 40W WIDE CHN نقره ای مدل پیچ گوشتی
32,810
10 60W BLACK CHN نوک مشکی چینی
39,375
11 60W CHINA نوک هویه چین درجه یک - نقره ای
39,375
12 60W BLACK CHN نوک هویه
39,375
13 60W CHINA نوک هویه چینی درجه یک
39,375
14 40W PROSKIT-4SB پروسکیت تایوانی
45,940
15 30W PROSKIT-4SB نوک هویه 30و40 وات نازک - تایوان
45,940
16 40W PROSKIT-5SB پروسکیت تایوانی
49,875
17 40W PROSKIT-5SB نوک هویه 40 وات ضخیم - تایوان
49,875
18 60W مسی تمام مس اصلی
52,500
19 60W مسی نوک هویه
52,500
20 المنت 40 وات گات اصلی KS-40H(B)-Original Goot-240V,40W
118,125
21 المنت 60 وات گات اصلی KS-60H(B)-Original Goot-240V,60W
131,250
22 لحیم کاری و مونتاژ 3616 150,940
23 لحیم کاری و مونتاژ 3616 ابزار
150,940
24 15W WELLER -
25 60W SOMO هویه 60 وات قلمی سومو/اصلی
157,500
26 15W WELLER هویه
-
27 40W PROSKIT 124B 236,250
28 40W PROSKIT 124B هویه 40 وات درجه يك
378,840
29 30W GOOT-CHINA هویه گوت چینی معمولی
40,000
30 40W GOOT-CHINA هویه گوت چینی درجه یک
70,000
31 40W SOMO هویه 40 وات قلمی سومو/اصلی
125,000
32 60W Proskit 124B هويه
-
33 40W BLACK CHN نوک هویه
-
34 30W BLACK CHN نوک هویه
-
35 40W WIDE CHN نوک هویه
-
36 60W GOOT-CHINA هویه گوت چینی معمولی
-
37 هیتر بست نوك هويه
-
38 60W PROSKIT-6SB نوک هویه 60 وات پروسکیت - تایوان
-