منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 مولتی متر بزرگ 1000 ولت پروب
27,500
2 مولتی متر بزرگ 500 ولت پروب
-
3 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر
-