منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 Lwire Powersupply 19,690
2 Lwire Powersupply POWER SUPPLY
19,690
3 منبع تغذیه PROBE
26,250
4 منبع تغذیه گیره دار PROBE
31,500
5 12V 2.8VA 233mA HR PACKRD ON BOARD 220VAC TO 12.0VDV
38,892
6 9V 2.8VA 311mA HR PACKED ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV
38,926
7 4.5V 2A Moto دیواری
39,375
8 12V 1.2A POWER SUPPLY
39,375
9 4.5V 2A Moto POWER SUPPLY
39,375
10 12V 18A DELL منبع تغذیه
144,375
11 12V 18A DELL بین راهی
170,625
12 12V 18A DELL POWER SUPPLY
170,625
13 303 MICRO رومیزی
-
14 303 MICRO POWER SUPPLY
-
15 303 MICRO منبع تغذیه
-
16 305 CHINA رومیزی
-
17 305 CHINA POWER SUPPLY
-
18 305 CHINA منبع تغذیه
-
19 12V 1A POWER SUPPLY
35,000
20 12V 2A POWER SUPPLY-OEM
45,000
21 12v 2.5A Samsung POWER SUPPLY
50,000
22 12V 3A POWER SUPPLY
50,000
23 12V 3.3A Sumsung POWER SUPPLY
55,000
24 12V 5A بین راهی
65,000
25 12V 5A منبع تغذیه صنعتی/مارک EDISUN درجه یک
85,000
26 12V 8.3A 100W منبع تغذیه صنعتی شرکت GOLD
105,000
27 12V 06A-1001 منبع تغذيه صنعتي/ايراني/خط طلايی
125,000
28 12V 5A 60W منبع تغذیه صنعتی شرکت GOLD
125,000
29 SW 12V 8.3A 100W GOLD صنعتی
125,000
30 12V 10A منبع تغذیه صنعتی فشرده درجه یک/مارک HGPower
135,000
31 12V 10A منبع تغذیه صنعتی درجه یک DAB
135,000
32 24V 5A-1007 منبع تغذيه صنعتي/ايراني/خط طلايی
135,000
33 12V 15A منبع تغذیه صنعتی/مارک EDISUN درجه یک
150,000
34 SW 12V 20A + FAN POWER SUPPLY
165,000
35 12V 16.5A-1009 منبع تغذيه صنعتي/ايراني/خط طلايی
180,000
36 SW 12V 16.6A 200W GOLD POWER SUPPLY
180,000
37 12V 20A منبع تغذیه صنعتی/مارک EDISUN درجه یک
185,000
38 12V 30A متبع تغذيه صنعتي - Edisun درجه یک
220,000
39 SW 12V 30A-DAB منبع تغذيه صنعتي - HG Power درجه یک
220,000
40 12V 20A-1003 منبع تغذيه صنعتي/ايراني/خط طلايی
240,000
41 5V 40A منبع تغذيه صنعتي 5 ولت 40 آمپر درجه یک HG-POWER
280,000
42 12V 30A-1004 منبع تغذيه صنعتي/ايراني/خط طلايی
290,000
43 SW 24V 10A منبع تغذیه
340,000
44 24V 15A-1008 منبع تغذيه صنعتي/ايراني/خط طلايی
390,000
45 SW 12V 42A HG منبع تغذيه صنعتي - HG Power درجه یک
400,000
46 24V 20A منبع تغذيه صنعتي 24 ولت 20 آمپر
400,000
47 MP-3003S منبع تغذیه
-
48 19V 2.1A منبع تغذیه
-
49 307 MICRO(3073P) منبع تغذیه
-
50 ARMA 3003 منبع تغذیه
-
51 19V 4.62A منبع تغذیه
-
52 20V 3.25A منبع تغذیه
-
53 6V 2A منبع تغذیه
-
54 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
55 MICRO 3003 منبع تغذیه
-
56 19V 4.74A منبع تغذیه
-
57 9V 2A منبع تغذیه
-
58 19V 800MA منبع تغذیه
-
59 5V 1A منبع تغذیه
-
60 24V 3A منبع تغذیه
-
61 12V 30A LKO منبع تغذیه
-
62 SW 48V 3A منبع تغذیه منبع تغذیه صنعتی
-
63 9V 1A منبع تغذیه
-
64 6V 600mA منبع تغذیه
-
65 6V 1A منبع تغذیه
-
66 42V 2A منبع تغذیه
-
67 6V 3A منبع تغذیه
-
68 5v 5A منبع تغذیه
-
69 5V 2A منبع تغذیه
-
70 24V 3.5A منبع تغذیه
-
71 24V 2A منبع تغذیه
-
72 19V 3.16A منبع تغذیه
-
73 24V 5A منبع تغذیه
-
74 5V 3A منبع تغذیه
-
75 ADAK 302 منبع تغذیه
-
76 305 SANJESH 1667 منبع تغذیه
-
77 5v 2a B منبع تغذیه
-
78 24V 1A منبع تغذیه
-
79 4.5V 2A Moto منبع تغذیه
-
80 4.5V 2A Motorolla منبع تغذیه
-
81 12V 6A NE منبع تغذیه
-
82 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه
-
83 منبع تغذیه رومیزی 30 ولت 5آمپر منبع تغذیه Megatek-305-power supply
-